Jövőre a korábbinál több, 35 ezer pedagógus jelentkezhet minősítési eljárásokra, Balog Zoltán emberi források miniszterének 2017-es keretszámról szóló határozata kedden jelent meg a kormany.hu oldalon.

A határozat szerint az emberi erőforrások minisztere a korábbiaknál magasabb keretszámot határozott meg annak érdekében, hogy minél több pedagógus jelentkezhessen az előmeneteli rendszer magasabb fokozataihoz és ezáltal magasabb bérbesoroláshoz szükséges minősítési eljárásokra. A minősítési keretszám és a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek meghatározásakor az Emmi figyelembe vette a köznevelési kerekasztal pedagógus foglalkoztatás munkacsoportja által megfogalmazott szempontokat is. A munkacsoport javaslatainak megfelelően a jövő évi minősítésekre történő jelentkezéskor előnyt élvezhetnek többek között azok, akik komoly szakmai gyakorlattal, számottevő vezetői tapasztalattal vagy pedagógus szakvizsgával rendelkeznek. A minősítési terv a területi egyenlőtlenségek, szakértői hiányterületek csökkentését is segíteni fogja.

A határozat alapján minősítő vizsgára, eljárásra kötelezettek lesznek jövőre azok a gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok, akik gyakornoki ideje a 2017-ben jár le, akik bekerültek a 2015. évi minősítési tervbe és 2015. évi minősítő vizsgájuk sikertelenül zárult, meghosszabbított gyakornoki idejük a kormányrendelet szerint 2017. évben jár le. Emellett ide sorolják azok a 2014. évi rendkívüli eljárás keretében 2015. január elsejével ideiglenesen pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusokat, akik legfeljebb 32 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

A pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra azok a pedagógus I. fokozatba besoroltak jelentkezhetnek, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Szintén kérhetik az eljárást azok a pedagógus I. vagy ideiglenesen pedagógus II. fokozatba soroltak, akik bekerültek a 2015. évi minősítési tervbe, de a azévi minősítési eljárásuk sikertelenül zárult, valamint azok a pedagógus I. fokozatba besoroltak, akik legalább 8 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával, vagy a kormányrendelet szerint ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkeznek.

A miniszter határozata szerint mesterpedagógus fokozathoz szükséges minősítési eljárásra azok a pedagógus I. vagy pedagógus II. fokozatba besoroltak jelentkezhetnek, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal, legalább 10 év vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal, vezetői vagy magasabb vezetői megbízással, - intézményvezetői szakképzettséget tanúsító pedagógus-szakvizsgával rendelkeznek. Feltétel még, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény hatálya alá tartozó, gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben betöltött pedagógus munkakör esetén gyermekvédelmi szakellátás témacsoportban megszerzett szociális szakvizsga.

Az Oktatási Hivatal emellett 500 embert kér fel tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői képzésen való részvételre, mesterpedagógus fokozatot célzó eljárásra. A keretbe azok a pedagógus I. vagy pedagógus II. fokozatba besoroltak kerülhetnek be, akik legalább 14 év szakmai gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával, vagy a kormányrendelet szerint ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkeznek és megfelelnek az OH által meghatározott további feltételeknek.

A határozat rendelkezik a kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárásra való jelentkezésről. Ide azok a pedagógus II. vagy mesterpedagógus fokozatba soroltak kerülhetnek, akik legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel, a munkakörük ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységgel rendelkeznek.

Balog Zoltán határozata szerint minősítő vizsgára kötelezettek 2017-ben a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornok fokozatba besorolt alkalmazottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2017. évben jár le. Szintén kötelezettek a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, gyakornok fokozatba besorolt alkalmazottak, akiknek a gyakornoki ideje jövőre jár le. Kitért arra is, hogy pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, pedagógus I. fokozatba besorolt alkalmazottak, akik pedagógus vagy szociális szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Azok is jelentkezhetnek, akik bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, pedagógus I. fokozatba besorolt alkalmazottak, akik legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában kell megfelelni - olvasható a miniszter határozatában.