Noha a miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatója kedden elégedetten nyilatkozott a Köznevelési Kerekasztal üléséről, az iskola pedagógusai által írt levélhez kapcsolódó Tanítanék-mozgalom szerint az egész a szombati tüntetés ellehetetlenítésére irányult – írja a HVG.

A nyílt levelet megjelentető tanitanek.hu honlapon megjelent sajtóközlemény aláírói szerint a kerekasztal az előzetes félelmeket igazolta. „Az egyeztetés nem az érdemi tárgyalásokra, hanem a közvélemény lecsendesítésére és a szombati tüntetés ellehetetlenítésére irányul" – áll a Törley Katalin (a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium KT elnöke), Pilz Olivér (a Miskolci Herman Ottó Gimnázium KT elnöke) és Pukli István (a fővárosi Teleki Blanka Gimnázium igazgatója) által jegyzett dokumentumban.

Úgy vélik, a kerekasztalon megjelent szervezetek nem kompetensek a köznevelés belső problémáit illetően, és a sajtónyilvánosság hiánya, a valós döntéshozók és a szakértők távoltartása, valamint a témák szétaprózása illegitimmé teszik szemükben ezt az eseményt.

„Nem fogadjuk el a diktátumként ránk erőltetett játékszabályokat, valódi és rendszerszintű változásokat akarunk, ez a kerekasztal ezek elérésére jelen formájában alkalmatlan."

Úgy vélik, a Herman igazgatója a saját nevében nyilatkozott, ők viszont a 737 csatlakozó intézmény nevében nyilvánítják ki álláspontunkat: a Köznevelési Kerekasztal működése, szereplői, szándékai számunkra elfogadhatatlanok.

A közleményben emlékeztetnek korábbi követeléseikre, például, hogy „a kormány mondja ki, a 2011-ben elfogadott köznevelési törvényt átmenetinek tekinti", illetve, hogy „az oktatásra fordított költségek érjék el a mindenkori GDP 6%-át".

Végül arra hívják fel az oktatás ügyéért elkötelezett kollégáinkat, szülőket, diákokat, szervezeteket, hogy legyenek ott február 13-án a Kossuth téren minél többen.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ