Burkoltan létszámleépítéssel fenyegette meg a vasutasokat a MÁV arra az esetre, ha a szakszervezetek nem fogadják el a társaság 2016-ra szóló bérajánlatát. Az érdekvédőknek holnap reggelig adtak időt – írja a Népszabadság.

A MÁV-csoport lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint, egy hétfő reggelre összehívott egyeztetésen, a nemzeti vasút dolgozóit képviselő hét szakszervezet megtudhatta, a munkáltatói oldal meddig hajlandó saját erejéből nyújtózkodni. E szerint a nem vezetői munkakörben foglalkoztatott vasutasok alapbér-emelést, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést, valamint két alkalommal egyszeri plusz juttatást kaphatnak. Hangsúlyozottan a munkabéke fenntartása mellett.

A számok nyelvén az ajánlat 2,2 százalékos, 2016. január 1-ig visszamenőleges hatályú alapbér-emelést tartalmaz azon munkavállalók számára, akiknek az alapbére nem haladja meg a 450 ezer forintot. Emellett ezeknek a dolgozóknak két alkalommal, így Vasutasnapkor a júniusi, illetve karácsony előtt a novemberi munkabérrel, 25-25 ezer forint egyszeri kifizetést is teljesítenének.

A vasútvállalat számításai szerint ez a MÁV-csoport szintjén átlagosan 4 százalékos, a legalacsonyabb alapbérrel rendelkező munkavállalók esetében pedig 5,4 százalékos alapbérfejlesztésnek felel meg. Amihez kiegészítésként a társaság fenntartja korábbi ajánlatát, vagyis azt, hogy az alapbér további 0,5 százalékát (azaz összesen 2,5 százalékát) kitevő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést biztosít.

A MÁV közleményében arról nem esik szó, mi lesz, ha a „munkabékét" nem sikerül megőrizni. Így feltehetőleg a szakszervezeteknek kell majd tisztázniuk, tartja-e ajánlatát a MÁV akkor is, ha azt a munkavállalói oldal az egyeztetéseken kevesellné, netalán sztrájkot hirdetne.

Mindenesetre sokat elmond, hogy a MÁV egyértelművé tette: „vezetői saját hatáskörben, az üzleti tervek átvizsgálását követően felelősen ezt az ajánlatot tudják tenni a munkabéke fenntartása érdekében, anélkül, hogy létszámleépítés elrendelésével további forrást kellene előteremteni". Vagyis, ha a dolgozók többet akarnak, mérlegelniük kell, hogy a plusz követelések fedezésére a Könyves Kálmán körúti vezérigazgatóság tisztesen fizetett döntéshozói előreláthatólag munkahelyek feláldozásával teremtenének forrást.

Mindezek után mindenki a helyén értékelheti a MÁV közlését, amely szerint a vállalat „elsődleges célja a munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás biztonságának garantálása. Ennek érdekében döntött úgy egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás formájában karácsony előtt is, hogy a már folyósított havibéren túlmenően még félhavi alapbért utal át a nem vezetői munkakörben foglalkoztatottak részére."

Látszik az is, hogy a MÁV a lehető legrövidebb időn belül kimenekülne a munkavállalók képviselőivel folyó, országos vasutassztrájkkal fenyegető egyeztetésekből. Erre utal, hogy írásos javaslatuk átadásakor azt kérték a szakszervezetektől, hogy holnap reggel nyolc óráig írásban tegyenek nyilatkozatot.

Forrás: Népszabadság

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ