Az aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés a szakorvos jelöltek között az egyik legnépszerűbb szakiránynak számít az Emmi szerint, Nógrád megyében, valamint a kiemelt kórházakban azonban hiányszakmának minősül az aneszteziológus – írja a HVG.

Szabó Tímea független országgyűlési képviselő azt találta kérdezni Rétvári Bencétől, az Emmi államtitkárától, hogy hogyan lehet, hogy az altatóorvos, azaz az aneszteziológus nem hiányszakma.

Az államtitkár erre a kérdésre kimerítő választ adott, mely felkerült a parlament honlapjára. Rétvári először megmagyarázza, hogy a hiányszakma kifejezést a szakorvos képzésre vonatkozó jogszabályok használják, és kizárólag az alap szakorvosi szakképesítések tekintetében relevánsak a jogszabályban foglaltak szerint.

„Az egészségügyért felelős miniszter által évente kiadott tájékoztatóban is ezen vonatkozásában értelmezendők. A szakorvos képzés tekintetében a hiányszakmák meghatározására elsődlegesen azért kerül sor, hogy a rezidenseket egyes — a pályaválasztás, szakosodás tekintetében kevésbé népszerű — szakmaterületeken, illetve egyes olyan régiókban történő munkavégzésre ösztönözzük, ahol a rezidensek kisebb számban vállalnak munkát" - írja az államtitkár.

Azon jelöltek, akik ezen ösztönzésnek megfelelően hiányszakmában kezdték meg a szakképzésüket, 2015. június 30-ig hiányszakmás támogatásra szereztek jogosultságot, amelyet 2015. július 1-től az ún. hiányszakmás ösztöndíj váltott fel. A szakorvos képzés új rendszerébe 2015. július 1-től 2015. december 31-ig 848 rezidens jelezte belépési szándékát a jogszabályoknak megfelelően, még a 2015. évre meghirdetett hiányszakmák és keretszámok alapján. A Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjai — köztük az első alkalommal kiírásra kerülő hiányszakmás ösztöndíjak — 2015. december 21-én jelentek meg, elsődleges célcsoportja a pályázatnak a szakképzésüket 2015-ben kezdők voltak - részletezi Rétvári.

Ily módon a pályázati kiírásban is az ösztöndíj jogosultság feltételeként a 2015. évi hiányszakmában történő szakképzésben részvétel került meghatározásra, mivel a jelöltek pályaorientációjukat ennek figyelembevételével határozták meg 2015-ben.

A 2016. évi hiányszakmák meghatározására több szempont figyelembe vételével került sor, az egyik ilyen alapvető szempont a 2010. és 2015. között államilag támogatott szakorvos képzést megkezdők száma.

Az aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés a szakorvos jelöltek között az egyik legnépszerűbb szakiránynak számít 2010. óta Rétvári szerint. Az összesen 45 alap szakképesítésből 2015-ben a rezidensek csaknem tíz százaléka választotta ezen szakképzést, 2010. és 2015. között közel 400 fő szakorvos jelölt választotta ezt a szakmát. Így elmondható, hogy a képzés szempontjából a többi szakképesítéshez képest népszerű, gyakran választott szakma, a megyei hiányszakmák között ilyen módon nem szerepel.

A területi elveknek megfelelően hiányszakmának minősített területeken azonban — Nógrád megyében, valamint a kiemelt kórházakban — az aneszteziológia és intenzív terápia is hiányszakmának minősül. A hiányszakmák meghatározása az egészségügyi humánerőforrás és szakképzési adatok alapján történik - teszi hozzá.

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ