Megjelent dr. Szabó Imre Szilárd kötete a szakszervezetek jogállásáról. A szerző egyebek mellett foglalkozik a hazai szakszervezeti mozgalom történetével, nemzetközi jogi kérdésekkel, az európai szociális párbeszéd problémáival, a szakszervezetekre vonatkozó polgári jogi anyag bemutatásával. Vizsgálja,  hogy alátámasztható-e, illetve miként az a kritika, amelyet a szakszervezetek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény megoldásaival kapcsolatosan kifejtettek.

  Dr. Berke Gyula így méltatja a kötetet: „az értekezés hiánypótló jellegű, hiszen a munkavállalói érdekképviseletek helyzetének – különösen jogi szempontú – monografikus igényű vizsgálatára az elmúlt évtizedekben nem került sor.”

„Szabó Imre Szilárd javaslatai körültekintő, s korántsem „érdekvezérelt” javaslatok (ahogy záró következtetései körében a fogalmat ő használja). Sokkal inkább megfontolásra érdemes, jelentős gyakorlati tapasztalatok bázisán nyugvó, és nemzetközi beszámítási pontokra is tekintettel kialakított elgondolások, amelyek érdemesek a jogalkotói figyelemre is.”

 A kötet  itt érhető el.

 Dr. Berke Gyula recenziója itt olvasható.