Múlt hét pénteken az egyetem minden dolgozója kapott egy levelet a Corvinus Alkalmazotti Tanácsától, amiben azt írják, hogy szerintük a félelem kultúráját próbálják kiépíteni a szervezetben azzal, hogy az átszervezésre hivatkozva az egyetem vezetése több oktatót is elbocsátott bármilyen szakmai vagy egyéb érv nélkül. Az egyetem szerint a jogszabályi kereteknek megfelelően zajlik a Budapesti Corvinus Egyetemen tavasszal megkezdett, átfogó szerkezeti átalakítása. 

"Félelem a félelem kultúrájától" címmel levelet kaptak a Budapesti Corvinus Egyetem dolgozói az egyetem alkalmazotti tanácsától. Ebben az áll, hogy "a közelmúltban több dolgozói elbocsátásra is sor került, köztük olyanokra is, melyek sem morálisan, sem munkajogilag nem lettek volna indokolhatók. (...) Az eset nyomán az a vélekedés alakult ki, hogy a cél félelemkeltés, a félelem kultúrájának kiépülése az egyetemen. Az eljárás ugyanis alapjaiban ingatja meg azt az egyetem kultúrájában mélyen gyökerező, sok dolgozó által érvényesnek tekintett értéket, hogy aki jól végzi a dolgát, akinek a tárgyaira szükség van, az bízhat abban, hogy az egyetemen méltó és méltányos bánásmódban lesz része.” 

Az egyetem vezetése az elbocsátásokat azzal indokolta, hogy a Corvinus intézeti struktúrájának átszervezésével megszűnt a munkakörük, miközben a kirúgott oktatók között vannak olyanok is, akik speciális tantárgyakat vittek, amik továbbra is szerepelnek a tanrendben, sőt, az egyik elbocsátott oktató például maga fejlesztette az általa oktatott tárgy tananyagát – írja a 444.hu.

Az okokat kereső, széles körben folyó találgatás nagyrészt ugyanarra a következtetésre jutott. Az egyetemi közgondolkozásban a közelmúlt egyik sötét korszakából származó párhuzam jelent meg magyarázatként. Az, hogy senki sem érezheti magát biztonságban: bármennyire is jól teljesít, bármilyen elismerést kap is, attól még a szabadsága közepén, onnan visszahívva, minden előzetes figyelmeztetés nélkül felmondhat neki az egyetem annak különböző szintű vezetői döntésére hivatkozva

- olvasható a levélben. 

Az átszervezésre hivatkozva összesen nyolc dolgozótól vált meg az egyetem, közülük az alkalmazotti tanács szerint két olyan eset volt, ami védhetetlen lenne a bíróságon. Perekre viszont nem kell számítania az egyetemnek, mert az oktatók közös megegyezéssel távoztak, mivel a levél szerint a vezetés "kihasználva az információs aszimmetriát, ultimátumszerű, 24 órás döntési lehetőséget adva sokkos állapotában, olyan közös megegyezés elfogadására buzdította a dolgozót, ami elfedi azt a tényt, hogy a felmondás okai semmilyen jogszabályi követelménynek nem tesznek eleget, jogi úton védhetetlenek lennének”.

A 444 megkeresére a Budapesti Corvinus Egyetem kommentálta az alkalmazotti tanács levelét: "A Budapesti Corvinus Egyetem megújulási programjának része a HR- és szervezetfejlesztés, amelynek markáns eleme, hogy a munkavállalók munkáját teljesítményalapon értékeli az intézmény. Ennek megfelelően három év alatt 70 százalékkal nőtt az átlagos alapbér, és másfélszeresére nőtt az összjövedelem, mindez természetesen differenciáltan. A Corvinus megújulásának legutóbbi állomása az intézetek szervezeti struktúraváltása volt diszciplínaalapú szervezetekké. Mint minden átalakulás, ez a változás is magával vonhat egyes szervezeti egységeken belül létszámváltozást. A Budapesti Corvinus Egyetem, mint munkáltató, eljárása a jogszabályi kereteknek megfelelően, az átszervezés folyamatára figyelemmel zajlott. Amennyiben a munkavállaló a rendes felmondás helyett a közös megegyezést kezdeményezi, az egyetem nyitott az egyeztetésre, így történt ez az elmúlt hetekben is.”

 

Forrás: Klubrádió