10 éve lépett hatályba az “új” munka törvénykönyve. Tavaly év végén egy rendezvény keretében igyekeztünk feldolgozni a változásokat. Érdemes megvonni a mérleget… - írja bejegyzésében Szabó Imre.

A felvétel itt tekinthető meg.

Köszöntők (Czine Ágnes, Miskolczi Bodnár Péter) - 6:00 – 20:30

Berke Gyula: A munkajogi szabályozás karaktere — magánjog és közjog határán; a munkajog alkalmazkodóképessége - 25:30 – 1:08:18

Kiss György: Kontraktualitás a munkajogban; a munkajog és a magánjog kapcsolata - 1:09:00 – 1:28:44

Gyulavári Tamás: Mi is a modernizáció? Az Mt. a nemzetközi és regionális trendek tükrében - 1:30:00 – 1:43:00

Hajdú József: A magyar munkajog nemzetközi jogi megfelelőségéről - 1:44:00 – 1:56:10

Horváth István: A magánmunkajog expanziója a „közalkalmazás” szféráiban? - 1:56:50 – 2:16:05

Pál Lajos: A munkafeltételek szabályozásáról, különös tekintettel a munkaidő-szabályozás rendszerére - 2:36:40 – 3:06:05

Nádas György: A munkajogi kárfelelősség szabályozásának neuralgikus pontjai - 3:06:30 – 3:18:13

Ferencz Jácint: Az atipikus munkaviszonyok szabályozásának főbb dilemmái – 3:18:37 – 3:40:45

Petrovics Zoltán: A felmondásvédelem „állapota” a magyar munkajogban – 3:41:12 – 4:02:18

Lőrincz György: A munkaszerződés teljesítése szabályozásának dilemmái – 4:02:40 – 4:15:25

Kun Attila: A munkajogi szabályozás érvényesülése – 4:55:55 – 5:16:25

Szabó Imre Szilárd: A munkajogi szabályozás hatása a munkaügyi kapcsolatokra (és vice versa) – 5:17:10 – 5:44:50

Prugberger Tamás: A munkajogi szabályozás hatálya, a védendő személyi kör dilemmája – 5:45:45 – 6:03:50

Hazafi Zoltán: A munkajogi szabályozás hatása a közszféra munkajogára – 6:05:15 – 6:33:15

Kardkovács Kolos: A munkajogi szabályozás gazdaságpolitikai beágyazottsága és gazdasági hatásai – 6:33:55 – 6:49:15

Fodor T. Gábor: Rövid értékelés a társadalmi igazságosság és a jogbiztonság szempontjából – 6:49:50 – 7:08:50