Egyre nagyobb az elégedetlenség a tanfelügyeletet végző pedagógusok között. Sokan úgy érzik, a kormány átverte őket: a juttatásaikat nem kapják meg, az adminisztráció túl sok, a munka értelmetlen. Többen ezért visszaadnák megbízásukat, de akkor visszasorolhatják őket, és kevesebb illetménnyel számolhatnak – írja a HVG.

„Isten óvjon az intézményi ellenőrzéstől!" – írta egy tanfelügyeletet ellátó pedagógus a tanárok által használt egyik zárt Facebook-oldalon. Ő egyike azoknak, akik egy gyorstalpaló tanfolyam elvégzése után mesterpedagógusként jogosulttá váltak más tanárok minősítésére, és most rendkívül csalódottak.

A tanfelügyelet ellátásáról szóló megbízási szerződést december közepén kapták kézhez, amelyet azóta már vissza is kellett küldeniük az Oktatási Hivatalnak. Csakhogy nem mindenki tett így: többen becsapva érezték magukat, és vagy nem küldték vissza a szerződést, vagy kiegészítő megjegyzéseket fűztek hozzá. „Az eredeti szerződéstervezet nem úgy nézett ki, mint amit kiküldtek, hanem azt menet közben módosították", dühöngött egyikük. Szerinte nem erről volt szó 2014 decemberében, amikor az ominózus tanfolyamot elvégezték.

„Ez zsarolás"

Az OH azonban bebiztosította magát. Aki nem írja alá a szerződést, azt automatikusan visszaminősítik a pedagógus-életpályamodell rosszabb fizetési kondíciókkal járó eggyel alacsonyabb szintjére. (Mesterpedagógusból pedagógus – ped – 2-be) Ha valaki ped1-ből lett a tanfolyam elvégzésével mester, akkor két fokozatot is visszazuhanhat. Innen csak vizsgázás útján kerülhet az életpályán eggyel magasabb kategóriába, de mivel ő már átesett egyszer minősítésen, ezért 70 ezer forint terítési díjat kell az újabb megmérettetésért fizetnie.

„Ez zsarolás", állítja a mesterpedagógus, aki szerint csak ennek köszönhető, hogy elmaradt a szerződés tömeges bojkottja. (Úgy tudjuk, elsősorban olyanok álltak el a szerződés aláírásától, akiknek már csak egy-két év van a nyugdíjig és nem bánják, hogy visszaminősítik őket ped1-be.) De nem csak a „zsarolás" miatt dühöngenek az érintettek: az OH sokuknak pénzzel is lóg.

A minősítési napokon (amikor nem a saját iskolájában tanít a mesterpedagógus, hanem minősít vagy tanfelügyel) gyakran az ország másik végébe kell utazniuk. Erről a hvg.hu-nak így beszélt egyikük: „A jogszabály szerint maximum tízezer forint költségtérítés járna ezért a munkáért, ebből kell fedezni például az utazási költségeket és a brutális mennyiségű adminisztrációhoz a papírt. Addig nem is volt bajom, amíg a szomszéd városba kellett utaznom. De most az OH az ország másik végébe jelölte ki az iskolát, a juttatás már nem elég a benzinre és az autópálya-matricára. Most azt mondják, hogy megszűnik a tízezer forintos költségtérítés, helyette majd a számlákat kell gyűjtögetnünk, és utólag fizetik ki a költségeinket. Ez röhej! Még a tízezer forintos költségtérítéseimet sem fizették ki, több mint százezerrel lóg a hivatal! Hogy hinném el nekik, hogy majd a számlák alapján fizetni fognak?" – fakadt ki a tanfelügyelő.

300-400 oldalas paksaméta

A munka, amit szakértő pedagógusként kell végezniük, sem az, amit oktattak a tanfolyamon. Olyan mértékű bürokrácia zúdul a tanfelügyelők nyakába, amelyre az egynapos heti szabadnap nem elég. Mint mondta, egy felügyelt pedagógushoz nagyságrendileg három-négyszáz oldalas paksamétát kellene a szakértőknek végigolvasniuk (ebben van például a vizsgált pedagógus portfóliója, az önértékelések, az iskolával kapcsolatos dokumentumok, stb.), majd az óralátogatással együtt egy nagyjából 60 oldalas dokumentumot kell megírniuk és azt elektronikusan az OH oldalára feltölteniük.

Ugyanezt támasztja alá egy másik tanár is: „Nagyon gyorsan kell dokumentálni, átgondolni a leírtakat nincs idő. Mindezt egy napba sűrítve, reggeltől estig, gyakran az ebédet is kihagyva" – írta le a helyzetet a tanár, aki szerint ez így nem lehet más, csak látszatellenőrzés, ami a szakértő és a minősítendő pedagógus számára is megalázó. A pedagógus szerint semmit sem vett át a kormányzat azokból a javaslatokból, amelyeket a tanfolyamon és a tesztműködés során a szakértő pedagógusok kidolgoztak.

Alkotmánysértő lehet

A Pedagógusok Szakszervezetének jogász szakértője szerint a mesterpedagógusok megbízási szerződése nem csak több ponton törvénysértő, de még az alkotmánysértés gyanúja is felmerül. Ez persze csak akkor derül ki, ha lesz olyan pedagógus, akinek a nevében az érdekvédelmi szervezet megírhatja a beadványt. „Ha nem lesz jelentkező, akkor a PSZ hiába adja be, az Alkotmánybíróság visszadobja a személyes érintettség hiánya miatt" – tette hozzá Szüdi János.

Az egykori Oktatási Minisztérium korábbi államtitkára szerint, amikor a szakértő pedagógus tanfelügyel, az OH-nak dolgozik, nem a munkahelyén, miközben a megbízási szerződés értelmében az iskolafenntartó fizeti. Ez Szüdi szerint sérti a Munka törvénykönyvét és a közalkalmazotti törvényt is. Ennek a törvénysértésnek a kimondásához kellene az Alkotmánybíróság. De ki fogja a nevét adni ehhez? – kérdezte, utalva arra, hogy esetleg nem lesz olyan személy, aki a nevét adja egy ilyen beadványhoz.

Szüdi szerint egy megbízási szerződést a polgári jog szabályai szerint kötnek, amelyre a mellérendeltség jellemző. Azaz: a szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megbízó által elvégzett feladatokat megtéríti a megbízottnak. A szóban forgó szerződés azonban semmit nem térít meg a megbízottnak, azaz a mesterpedagógusnak.

Szüdi szerint a kormány megálmodott egy olyan felügyeleti rendszert, amelyhez nem rendelt elég pénzt, és a feltételeket sem biztosította. Viszont a működtetését összekötötte a pedagógus-előmeneteli rendszerrel – ezzel pedig szerinte a mesterpedagógusokat lényegében bármire utasíthatóvá tette.

Az ország legjobb iskolái tiltakoztak

Hogy mennyire súlyos a helyzet, jelzi, hogy Magyarország élen járó gimnáziumainak (ÉGIG) igazgatói közül néhányan már tavaly novemberben Balog Zoltánhoz fordultak, mert az intézményi önértékelési és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer egyes elemeit elfogadhatatlannak tartották. Mivel levelükre nem kaptak választ a közoktatásért is felelős minisztertől, a napokban egy újabbat fogalmaztak. Ebben leírták, hogy a korábbi kezdeményezésükhöz néhány napon belül 99 állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmény igazgatója csatlakozott. Valamennyien az önértékelési-tanfelügyeleti rendszer radikális egyszerűsítését és ésszerűsítését követelik – a küszöbön álló szakmai egyeztetésre, január 14-re az ÉGIG képviselőit is meghívták.

Forrás: HVG