Támogatást kapnak a bölcsődéket fenntartó intézmények a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők béréhez, a támogatást a Magyar Államkincstártól kell igényelniük.

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az egy kisgyermeknevelő 2016. február-decemberre fizetendő 11 havi béréhez kapcsolódó éves támogatás összege 1 508 760 forint. A támogatást a bölcsőde fenntartója a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához használhatja fel.

A támogatás a fenntartót a 2016. január 1-je és november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

A bölcsőde fenntartója lehet települési önkormányzat, gyermekjóléti közfeladatot ellátó intézmény, valamint szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző egyéni vállalkozó, továbbá központi költségvetési szerv és köztestületi költségvetési szerv is.

A rendelet hatálya nem terjed ki az egységes óvoda-bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre.