A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a jelenleg folyamatban lévő, a szakszervezetek reprezentativitását megállapító eljárást és annak célját diszkriminatívnak, jogsértőnek, értelmetlennek és feleslegesnek tartja. Ennek megtagadására szólítja a társszervezeteket is – írja a hirklikk.hu.

Az eljárásban nem kívánnak részt venni, s így az eljárással kapcsolatban adatot sem szolgáltatnak – áll a közleményükben. A döntésüket az alábbi tények mérlegelése után hozták meg.

1. Az 1992. évi XXXIII. törvény 6/A § (5) bekezdése alapján, 2014 márciusában folyt eljárás a szakszervezetek reprezentativitásának megállapítása céljából. Az eredmény 2014 augusztusában született meg. A PDSZ az eljárást Közigazgatási Bíróságon megtámadta, mivel az alap- és középfokú oktatás területén az adatok a KLIK közigazgatási azonosító számával kerültek feltöltésre, így nem volt lehetőség az alágazatok és szakágazatok szerinti adatfeldolgozásra, annak ellenére, hogy a törvény ezt írta elő. A bíróság határozatában megállapította, hogy a PDSZ kifogása helytálló, az eljárás nem a törvény rendelkezései szerint zajlott. Új eljárás lefolytatását azonban illetékesség hiányában nem tudta elrendelni. Ezt az eljárás lefolytatására jogosult szervnek kellett volna megtennie, ami nem történt meg.

2. A fenti törvény alapján „reprezentativitást 2014. március 31-ével, ezt követően minden harmadik év március 31-ével kell ismételten megállapítani”, tehát 2017. március 31-ig, ez azonban elmaradt. 2017 júniusában a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) a 2014-ben megállapított eredményeket javasolta hatályban tartani 2019. december 31-ig. Mivel erre a törvény nem adott lehetőséget, felkérték a kormányt a törvény módosítására.

3. 2018. decemberében a törvény szövege a következőkre módosult: „reprezentativitást 2014. március 31-ével, ezt követően minden ötödik év március 31-ével kell ismételten megállapítani”, tehát 2019. március 31-ig. Ez megint nem történt meg, tehát újabb visszamenőleges hatályú és ezért jogellenes módosítás történt 2020. januárjában, miszerint: „reprezentativitást 2014. március 31-ével, ezt követően minden hatodik év március 31-ével kell ismételten megállapítani.” Tehát 2020. március 31-ig, de a többszörös törvénymódosítás ellenére, még ez a dátum sem teljesült. A PDSZ szerint immár törvénymódosítással sem bíbelődött senki, a kormány és az érintett szakszervezetek egyszerűen „megegyeztek” abban, hogy a reprezentativitás megállapítását célzó eljárást 2021 márciusától lefolytatják.  Ez, így, ebben a formában több mint kétséges a jogbiztonság oldaláról tekintve. 

4. Mindeközben – de már 2014 előtt is – a kormány nem tétlenkedett a közalkalmazotti jogállás felszámolásának ügyében. Először számos oktatási, szociális és egészségügyi intézmény került egyházi fenntartóhoz, másodszor a szakképzés munkavállalói kerültek ki a Kjt. hatálya alól, majd a közművelődésben dolgozók, később a kutatók és tudományos dolgozók kerültek a Munka Törvénykönyve hatálya alá, végül pedig az egészségügyi dolgozóknak változott meg a jogállásuk.  Most pedig megtörtént a felsőoktatási intézmények jelentős részének közalapítványokba szervezése. Így az ott foglalkoztatottak is elveszítik közalkalmazotti jogállásukat. Mire a reprezentatívitást megállapító eljárás lezajlik, szinte alig marad a Kjt. hatálya alá tartozó munkavállaló.

5. Pedig ügyesen sorsolták ki a hónapot, a februári taglétszámot kell jelenteni.  Az egészségügyi dolgozóknak március 1-jével szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonyuk. Arról sincs információ, hogy akkor az ő adatközlésüknek mi értelme van.

Fentiek alapján megállapítható, hogy 2017. március 31-ével megszűnt azon szakszervezetek és konföderációk reprezentativitása, amelyek a 2014-ben lefolytatott eljárás során ezt a minősítést megszerezték.

A jelenleg folyó eljárás nem a törvényi szabályozásnak megfelelő időpontban folyik, tehát az eljárás jogellenes, eredménye nem tekinthető legitimnek – állítja a PDSZ országos választmánya.

 

Forrás: hirklikk.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!