Fokozható a Gaskó-sztori: a Magyar Hírlap talált egy adásvételi szerződést, amelyet Gaskó István, Gaskó István és Gaskó István kötött egymással. A szakszervezeti székházvásárlással kapcsolatban azonban nem ez az egyetlen furcsaság: a Ligának átutalt pénzeket összeadva úgy tűnik, a vasutasok kétszer vették meg tulajdonrészüket.

Továbbra sem hajlandó visszafizetni a Liga konföderáció a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritástól az idén kapott hatvanötmillió forintos áthidaló kölcsönt, legalábbis annak teljes összegét. Gaskó István, a Liga elnöke korábban már jelezte, hogy számításaik szerint nemcsak a Liga tartozik a VDSZSZ Szolidaritásnak, hanem a szakszervezet is a konföderációnak, harminc-harmincöt millió forinttal: építési és rezsiköltségekkel a közösen használt székházzal összefüggésben. A minap – a VDSZSZ Szolidaritás értesülése szerint – a Liga elnöksége arról döntött, szembeállítanák egymással a követeléseket.

   Amint azt már megírtuk, a kölcsönszerződésben – amelyet Gaskó István Liga-elnök és Gaskó István, a VDSZSZ Szolidaritás (akkori) elnöke kötött egymással – a tartozás visszafizetésének határidejeként a konföderáció által elnyert állami támogatások megérkezését rögzítették (illetve annak elmaradása esetén legkésőbb ez év december 31.). A pályázati pénzeket a Liga már hetekkel ezelőtt megkapta, ezért a VDSZSZ Szolidaritás felszólította a konföderációt az adósság rendezésére, ez azonban nem történt meg.

   Halasi Zoltán, a vasutas-szakszervezet elnöke kedden levélben fordult a Liga elnökségéhez, azzal a kéréssel, hogy „a kölcsön haladéktalan visszafizetése iránt szükséges intézkedéseket szíveskedjenek megtenni". Közölte azt is, ellenkező esetben intézkedni fognak a behajtásról. A „fennmaradó vitás kérdések" – tehát a székházkiadásokkal kapcsolatos Liga-igények – ügyében elkülönített tárgyalást javasolt, megjegyezte azonban, hogy a Liga „az osztatlan közös tulajdonban lévő székház jóval több, mint a felét használja, így nem lehet adottnak tekinteni azt sem, hogy valamennyi fenntartási költség egyenlő arányban oszlik meg a felek között".

  A székházzal összefüggésben egyébként érdemes felidézni azt, hogyan jutottak a szervezetek a Városliget melletti, Ajtósi Dürer sori, 1620 négyzetméter alapterületű, háromszintes épülethez.

   Az ingatlant a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és tagszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (Szövetség) – amelynek 92 százalékát a VDSZSZ Szolidaritás adja – 2007. augusztus 22-én vásárolta meg a Svéd Királyság képviseletében eljáró Svéd Nemzeti Ingatlan Alaptól, 564 millió forintért. A tulajdonjog a két szervezet – képviselői Gaskó István és Gaskó István – javára fél-fél tulajdoni hányadban lett bejegyezve. A mintegy tizenegy hónappal később, 2008. július 15-én kelt, újabb adásvételi szerződés szerint a VDSZSZ (Szövetség) 332 millió forintért eladta tulajdonrészét a VDSZSZ Szolidaritásnak. Az összegből ötvenmillió volt előleg, 42 milliót 2009. december 31-ig kellett átutalni, a fennmaradó 240 milliót pedig harmincmilliós részletekben, 2017. december 31-ig. Azonban nem vártak sokáig a fizetéssel: 2013-ban az utolsó részletet is megkapta a VDSZSZ (Szövetség) – amely azután továbbította azt a Ligának.

   A szerződés pikantériája, hogy azt az eladó képviselőjeként Gaskó István, a VDSZSZ (Szövetség) elnöke, a vevő nevében Gaskó István, a VDSZSZ Szolidaritás (akkori) elnöke, az „elővásárlási jog jogosultjának" képviseletében pedig Gaskó István, a Liga elnöke írta alá. A történet további érdekessége, hogy – amint azt folyószámla-kivonatok tanúsítják –, a VDSZSZ Szolidaritás 2007-ben és 2008-ban összesen ötvenmillió forintot utalt át a Ligának „ingatlan-felújítás" címén, a VDSZSZ (Szövetség) – amelyet, mint említettük, túlnyomó többségben a VDSZSZ Szolidaritás alkot – pedig 2007-től napjainkig „ingatlantámogatás" címen mindösszesen 152 millió forintot. Úgy tűnik tehát, a szakszervezet bőkezűen megfizette tulajdonrészét a székházból.

   A VDSZSZ Szolidaritás jelenlegi vezetői szerint az ingatlanvásárláshoz felhasznált források egy jelentős része a Liga és a Munkástanácsok által létrehozott Munka Világa Alapítványtól érkezett, a többlépcsős megoldásra pedig azért volt szükség, mert az alapítvány nem támogathatta „anyaszervezetét". A VDSZSZ (Szövetség) 2007-ben 285 millió forintot kapott az alapítványtól ingatlanvásárlásra, a következő évben ötvenmilliót felújításra, a VDSZSZ Szolidaritásnak pedig 2008-ban ötvenmilliót adott az alapítvány – amelynek egyik kurátora Gaskó István volt. Az ügyben folyik a nyomozás.

Ami sok, az sok

   Úgy tudjuk, nemrég a Liga elnökségi ülésére Gál Rezső társelnök beterjesztett egy határozati javaslatot, amely szerint a konföderáció a Liga elnökével, Gaskó Istvánnal „irányítási és munkáltatói feladatai ellátására" megbízási szerződést kössön, szeptember elsejéig visszamenőleg, határozatlan időtartamra, havi bruttó nyolcszázezer forintról. A javaslatot azonban nem szavazták meg.

Forrás: Magyar Hírlap