Táblagéppel jutalmaztak mintegy 50 baranyai egészségügyi szakdolgozót, akik korszerű informatikai eszközzel nem rendelkező gyermeket nevelnek. A szülők már át is vehették a tableteket.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete pályázatot írt ki a szakdolgozó kollégáknak. Az országos szervezet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével kötött megállapodás alapján ezer darab táblagépet valamint ingyenesen elérhető SIM-adatcsomagot adományoz azon egészségügyi szakdolgozóknak, akik a koronavírus-járványügyi feladatainak végzésében közreműködnek és családjukban távoktatásban tanuló, korszerű informatikai eszközzel nem rendelkező gyermeket nevelnek.

Az országból beérkezett valamivel több mint 3800 pályázat feldolgozása befejeződött, összesen 2252 hiánytalan pályázat került az Országos Elnökség tagjaiból álló pályázatokat bíráló ülésre. Az előre kialakított pontrendszer alapján minősítette az országos elnökség a benyújtott anyagokat. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete ennek értelmében 47 pályázót jutalmazhatott meg táblagéppel. Nekik hiánytalan volt a benyújtott pályázati anyaguk, és pozitív elbírálásban részesültek.

A tableteket tegnap délelőtt adták át a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán a baranyai pályázóknak. Lukács Miklós a MESZK megyei területi alelnöke az eseményen elmondta, hogy a kamara fontosnak tartotta, hogy a frontvonalban dolgozókat elismerje, segítse a mindennapokban. A táblagéppel jutalmazott szakdolgozók között az ápolás különböző területeiről, felnőtt- és gyermekellátásból, intenzív és otthoni ellátásokból, gyógyszertárban dolgozók közül és a mentésügyből is voltak munkatársak.

Forrás: bama.hu

 

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ