Kínos perceket tud okozni a felkészületlen és jogszabálysértő módon eljáró munkáltatónak a váratlanul megjelenő munkaügyi hatóság. Magyarázkodhat ugyan a bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalók vagy a munkabérfizetés elmaradása miatt, a bírság kiszabása alól mégsem tud mentesülni – olvasható az adozona.hu oldalán. Ennek az anyagi hátrány mellett egyéb következményei is lehetnek, így például állami támogatásokból, közbeszerzési eljárásból való kizárás, vagy elszámolási nehézség az anyavállalat felé.

Tény, hogy a jogszabályi rendelkezések jelentős adminisztrációs terhet rónak a munkáltatókra, azonban ezek nemcsak a munkavállalók érdekeit védik. Alapvető szabály, hogyha a munkaügyi hatóság megállapítja a jogsértés elkövetését, nincs lehetőség a bírság elkerülésére, kivéve, ha a munkáltató bizonyítja, hogy jogkövető módon járt el, vagy az eljáró hatóság részéről történt jogsértés.

Mire terjed ki a munkaügyi ellenőrzés?

  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény taxatív felsorolást ad arról, hogy mit vizsgálhat a felügyelőség. Ide tartoznak:

–        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések,

–        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,

–        a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,

–        a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések,

–        a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,

–        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek,

–        a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,

–        a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok,

–        a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,

–        a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,

–        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi megtartása.

Forrás: adozona.hu