A nyugdíjazást megelőző védett korral kapcsolatban a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben sokan aggódva érdeklődnek, hogy létezik-e még ez a védelem az idősebb munkavállalók részére, akik a leginkább tartanak attól, hogy elvesztik az állásukat. Farkas András nyugdíjszakértő tisztázta a feltételeket.

Természetesen létezik a védett kor jogintézménye a veszélyhelyzetben is, a Munka törvénykönyve ennek keretében azt a munkavállalót védi, akinek a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint 5 év van hátra (ez a személyi kör lényegében a 60 éves vagy annál idősebb dolgozókat öleli föl) - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

A védelmi intézkedés lényege, hogy a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év folyamán a munkáltató felmondással csak akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. (Ezek a feltételek olyan súlyosak, hogy egyébként megalapoznák az azonnali hatályú felmondást.) A munkaviszony megszüntetésének megalapozottságát a munkáltatónak kell bizonyítania a felmondás indoklásában.

Megszüntethető emellett a munkaviszony a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen - ennek hiányában azon a munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi - nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló munkáltatói ajánlatot elutasítja. A képesség magában foglalja az eredményes tevékenység személyes feltételeit, azaz a munkavállalónak mindazon feltételekkel rendelkeznie kell, amelyek szükségesek munkaköri feladatainak teljesítéséhez.

A Munka Törvénykönyve szabályozza a végkielégítés és a védett korban járó többlet-végkielégítés mértékét is abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül. A többlet-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtartamhoz igazodik, és maximum három plusz havi távolléti díjjal emelheti a végkielégítés összegét.

A védett korban lévő munkavállalónak érdeke, hogy ha meg akarja szüntetni a munkaviszonyát a munkáltatója, akkor a veszélyhelyzet fennállása idején is a munkáltatói felmondással történő megszüntetéshez ragaszkodjék, és ne fogadja el a jellemzően közös megegyezéssel történő megszüntetésre vonatkozó munkáltatói javaslatot, ha abban a munkáltató nem kínál a fentieknél kedvezőbb juttatásokat - figyelmeztet Farkas András.

Forrás: napi.hu

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ