Megjelent a Közélet Iskolája saját társasjátéka az aktivizmusról, kampányszervezésről és társadalmi igazságosságról. A Közélet Iskolája célja, hogy a demokrácia ne csak papíron, hanem a valóságban is létezzen Magyarországon. Ehhez elengedhetetlen, hogy az emberek közösen álljanak ki a számukra fontos ügyekért.

A Szerveződj! nevű társasjátékkal meg szeretnék mutatni, hogy az aktivizmusnak és az érdekérvényesítésnek számtalan formája létezik – és azt is, hogy ezt mindenki tudja csinálni.

Azt remélik, hogy a játék jó beszélgetéseket és akár különböző ügyek körüli összefogásokat is eredményez, valamint kibővíti az aktív állampolgárok eszköztárát.

 A Szerveződj! történetmesélésen alapul, a játékosok megvalósíthatják a legkreatívabb kampányt. Minden körben csak pár erőforrásból építkezhetnek és a szerencsének is van némi szerepe a végeredményre. A játékban lehet együtt és egyénileg is döntéseket hozni, de nyerni csak közösen, csoportként lehet.

 Részletek a Közélet Iskolája Facebook-oldalán.

  

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ