Pontosan két hete lépett életbe az oktatási intézmények látogatási tilalma a koronavírus-járvány miatt, így a kisiskolásoktól az egyetemistákig mindenki online oktatásra váltott egyik napról a másikra. A Mérce írása.

A „digitális átállás” mindenkinek rengeteg nehézséget okoz: a tanárok mindössze egy hétvége alatt, Facebook-csoportokban sajátították el az online oktatás mikéntjét, a diákoknak meg kell tanulniuk sokkal önállóbban tanulni (ha egyáltalán biztosított számukra otthon a technikai háttér), a szülőknek pedig meg kellett oldaniuk, hogy valaki vigyázzon a gyerekeikre (feltéve, hogy nem veszítették el a munkájukat, vagy nem végezhetnek otthoni munkát).

Az egyetemi kollégiumok szintén bezártak, így az ott lakó diákoknak alig néhány napjuk volt kiköltözni, ami – érthető módon – nem volt minden esetben zökkenőmentes. A Hallgatói Szakszervezet (HASZ) már akkor szolidaritási akciót szervezett azok számára, akik nem tudták hirtelen hova rakni a holmijukat, vagy épp egy ágyra volt szükségük néhány napra.

Ahogy a közoktatásban, úgy a felsőoktatásban is sokaknak nehézséget okozhat az új helyzet: a szakdolgozat leadási határidőket ugyan kitolták több egyetemen is (általában 2 héttel), ezeket azonban kiépített online oktatási rendszer, könyvtár és az oktatókkal való személyes érintkezés nélkül nem biztos, hogy olyan könnyű teljesíteni – hívja fel a figyelmet a Hallgatói Szakszervezet.

A Szegedi Tudományegyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen már döntöttek a leadási határidő meghosszabbításáról. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem április 1-éig közli, hogy született-e ilyen döntés.

Mint azt írják,

ebben a helyzetben elég problematikus elvárni a hallgatóktól, hogy ugyanúgy teljesítsenek, mint az intézménylátogatási tilalom előtt.

A HASZ szerint a legnagyobb probléma az, hogy a határidők néhány hetes meghosszabbítását nem kötötték a könyvtárak elérhetőségéhez, így nem oldja meg azoknak a gondját, akik elektronikus eszközök hiánya, vagy a digitális formátumban nem elérhető szakszövegek miatt nem tudják majd megfelelően befejezni a szakdolgozatukat.

A szervezet szeretné elérni, hogy amíg a krízishelyzet miatt a könyvtárak zárva tartanak, illetve az oktatókkal való személyes érintkezés nem válik újra lehetségessé; addig azoktól a hallgatóktól ne követeljék meg a szakdolgozatok, disszertációk véglegesítését, akiknek ez komoly hátrányt jelent.

Erre nyújthat lehetőséget intézményi szinten a dékáni méltányossági kérelem, aminek megírásához készítettek is egy mintát. Bár egyetemenként változik, hogy pontosan milyen formában kell ezt a kérelmet beadni, és milyen egyéb feltételei vannak, ezért nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon a saját egyetemén, a kitöltési útmutató hasznos lehet.

Forrás: Mérce

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ