Az utóbbi napokban többször is levélben próbálta felhívni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár figyelmét azokra az oktatásügyben jelentkező problémákra, amelyek a veszélyhelyzetben részben járványügyi szempontból jelentenek felesleges kockázatot, részben a munkavállalók kiszolgáltatottságát növelik. A Mérce cikke.

A legfontosabb kérdéseket pénteken újra levélben jelezték, egyben azonnali intézkedéseket is kértek az államtitkártól – A PDSZ szerkesztőségünkhöz is eljuttatta a legújabb, Maruzsa Zoltánnak címzett levelét.

A szakszervezet ebben kifogásolja, hogy Maruzsa nyilatkozatai és utasítási nincsenek összhangban a Klebelsberg Központ elnöke által kiadottakkal. Ezen a ponton belül ismételten felhívták az államtitkár a figyelmét arra, hogy az ő március 14-i utasítása miatt  több szakszolgálatban még mindig ügyeletet tartanak az üres és hideg épületekben.

A munkavégzés szempontjából ennek semmi előnye nincs, ám a koronavírus-járvány idején ez kifejezetten veszélyes gyakorlat

– írja a PDSZ.

A szakszervezethez befutó információk szerint körülbelül 300 ügyeletre kijelölt intézmény tart nyitva jelenleg országszerte.  Ezzel kapcsolatban egyrészt teljesen feleslegesnek és kockázatosnak tartják az adott iskola nyitva tartását, amennyiben ott nem jelenik meg gyermek, másrészt azt is problémásnak látják, hogy a szülőknek nem kell semmilyen módon igazolniuk, hogy nem képesek ellátni gyermekük felügyeletét. 

A pedagógus-szakszervezet arra is megkéri Maruzsa Zoltánt, hogy az intézményvezetők és helyettesek kötelező benntartózkodását töröljék el, és azok az intézményvezetők, akik meg tudják oldani távmunkában a feladataikat, és a vezetésük alatt álló intézményben nincs aktuálisan elvégzendő halaszthatatlan feladat, csak a veszélyhelyzettel összefüggő okok miatt legyenek kötelezhetők a munkahelyen való megjelenésre.

Végül a megbízási szerződéssel alkalmazott pedagógusok sorsával kapcsolatban is figyelmeztetést küldött a PDSZ az államtitkárnak. Közülük ugyanis sokakkal a vészhelyzet kihirdetése után elmúlt napokban – a szakszervezet szerint gyakran rosszhiszeműen, azonnali hatállyal – szerződést bontottak.

Olyan szerződésmódosítás is eljutott a szakszervezethez, amelynek értelmében a munkáltató a járványra hivatkozva felfüggesztené a tevékenységet és a megbízási díj kifizetését is. A PDSZ álláspontja szerint az ilyen munkáltatói hozzáállás diszkriminatív mind a megbízottal, mind pedig azon tanulóval szemben, akinek ezen intézkedés miatt vagy elmaradnak az adott pedagógussal végzett foglalkozásai, vagy tanárt kell cserélnie.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a járvánbyügyi intézkdések és a digitális átállás kapcsán a pedgagóusszakszervezetek többször felhívták Maruzsa Zoltán figyelmét, hogy milyen problémák, fennakadások nehezítik az új munkarendet, valamit arra, hogy az átállás viszonylagios sikeressége nem annyira az oktatási kormányzaton, mint inkább a korábban megbélyegzett pedagógusok sikerességén múlt.

Forrás: Mérce

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ