Magyar Közlönyben már olvasható a kormány rendelete, amely "az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről" szól. Az intézkedések tartalmát Orbán Viktor kormány hétfői parlamenti napirend előtti felszólalásában már ismertette.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Kivételt jelent az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése.

A boltoknak is be kell zárniuk 15 óra és reggel 6 óra között,a

  • az élelmiszert,
  • az illatszert,
  • a drogériai terméket,
  • a háztartási tisztítószert,
  • a vegyi árut és
  • a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
  • a gyógyszertár,
  • a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet,
  • az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével.
A kormány a rendeletben arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
Rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés - írja a kormányrendelet.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

A rendelet szerint aki a fentieket megszegi, szabálysértés követ el.

Forrás: Infostart

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ