A Külkereskedelmi Szakgimnáziumban már be is jelentették, hogyan oldják meg a távtanítást – írja a HVG.

 A folyamat így néz ki:  

A tanárok az adott tantárgyából az adott óraszámának megfelelő feladatokat küldenek el e-mailben a tanulóknak. A tanárok a feladatok kiküldésekor a kísérőlevélben előre meghatározzák az értékelés szempontjait. A tanulóknak megadott határidőre be kell küldeniük a feladatokat.

A tanárok meghatározott időben telefonon vagy online elérhetőek lesznek a tanulók számára arra az esetre, ha kérdés merül fel a feladattal kapcsolatban. Azok a tanulók, akik nem készítik el határidőre a feladatokat, elégtelen osztályzatot kapnak.

Forrás: HVG

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ