Ha az új NAT-ot bevezetik, a 11. és 12. évfolyamokon tanított etika és filozófia tantárgyak teljesen ellehetetlenülhetnek.

A Magyar Filozófiai Társaság elnöksége figyelemmel követi az új Nemzeti Alaptanterv megjelenése nyomán kibontakozó vitákat. Felelős értelmiségiként aggodalommal látjuk a más szakterületekhez tartozó problémákat is, ám ezek fölvetése elsősorban a megfelelő szakmai szervezetek kompetenciájába tartozik, amelyekkel szívesen konzultálunk, ha igényt tartanak rá. Semmiképp sem hallgathatunk azonban arról, hogy a NAT 2020 jelenlegi formájában komoly aggodalomra ad okot a középiskolai etika és filozófia oktatást illetően

írja a társaság a Facebook-oldalán.

Megjegyzik, ha az új, módosított NAT-ot bevezetik, a 11. és 12. évfolyamokon tanított etika és filozófia tantárgyak teljesen ellehetetlenülhetnek. „A szabályozásban ezek a tárgyak a középiskolai szakaszban egyáltalán nem jelennek meg, az etika is csak az általános iskolánál szerepel.” Hozzáteszik, mivel az új Alaptanterv csökkenti a szabadon felhasználható órák számát, ezért még azok az iskolák sem tudnák megtartani a filozófiát, amelyek még az utóbbi években kitartottak mellette. Az etika ugyanerre a sorsra jutna.

Véleményük szerint azonban a filozófia és etika teljes eltűnése a középiskolai oktatásból ellentétben áll a NAT 2020 szellemiségével és célkitűzéseivel.

Megjegyzik, hogy fontos lenne, hogy a filozófia és etika tantárgyak nevesítve legyenek a középiskolai időszakra vonatkozó elgondolásokban, táblázatokban. „Ugyancsak elsőrendű fontosságú, hogy a filozófia és etika tantárgyaknak továbbra is legyen kidolgozott kerettantervük, és hogy minden más módon is biztosítva legyen, hogy a középiskolás diákok érettségit tehessenek filozófiából és etikából.”

A teljes bejegyzés itt érhető el.

Forrás: Magyar Narancs

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ