„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.

A PDSZ elutasítja a Nemzeti alaptanterv legújabb változatát, amely a szakszervezet szerint alkalmatlan arra, hogy a magyar oktatásügy megújulásának alapdokumentuma legyen. „Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta”

– jegyzik meg közleményükben.

A szakképzés teljességgel kimarad a NAT-ból, átgondolatlan az óraszámcsökkentés (hiszen nem csökken a megtanítandó tananyag mennyisége), minimális a szabad időkeret, ezért iskolai arculat kialakítására nem lesz mód – sorolják többek közt a kritikákat.

Úgy vélik, lehetetlen feladat elé állítják a tantestületeket és az intézményvezetést, hogy felkészüljenek a rendelkezésre álló rövid időben a NAT, és az ezután megjelenő kerettantervek alapján a következő tanévre.

A PDSZ mindezek alapján arra kéri a pedagógusokat, hogy:

  1. Ha bevezetik az új NAT-ot, hagyják figyelmen kívül mindazokat a tartalmakat, amelyek lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint ártalmasak!
  2. A kollégák kezdjék el feljegyezni munkaidejüket, beleértve a NAT-módosítással kapcsolatos többletmunkát is!
  3. Csatlakozzanak minden tiltakozó mozgalomhoz!

Ezen túlmenően a szakszervezet követeli, hogy a kormány ne vezesse be az új Nemzeti alaptantervet, és széles társadalmi egyeztetés keretei között, alternatív lehetőségeket mérlegelve, készüljön egy valóban új és korszerű alapdokumentum!

Forrás: HVG

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Munkajogi tanácsadó válaszol

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ