Újabb stációjához érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Cser Ágnes vezette, reprezentatívnak tartott egészségügyi szakszervezet – a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) – közötti ellentét: a MOK bejelentette, hogy feléleszti “régóta létező, ám eddig nem sok fényt kapó” szakszervezetet, a Magyar Orvosok Szakszervezetét (MOSZ).

A kamara ma megjelent közleményében azt írja: 2019 novemberében megválasztott új vezetés célkitűzése, hogy a MOK olyan szervezetté váljon, ami aktívan tesz is valamit az ágazat rendbetételéért.

A magyar jog szerint azonban, bármennyire is szeretnénk, jelenleg valamire nincs magától értetődő jogunk: nem ülhetünk ott a mindenkori politikai erők és ágazati képviselők között az egészségügyi bértárgyalásokon. Erre ugyanis csak az ágazat úgynevezett reprezentatív szakszervezetének van lehetősége, ami jelenleg a Cser Ágnes vezette MSZ EDDSZ. Bár felvettük egymással a kapcsolatot, és bár elmentünk közösen az Emberi Erőforrások Minisztériumába tárgyalni 2020. január 15-én, a tárgyalásokat követő nyilatkozatok alapján egyértelművé vált számunkra, hogy az MSZ EDDSZ nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit

– áll a MOK közleményében, amely szerint ezért minden orvost arra buzdítanak, hogy lépjen a MOSZ-ba.

Becsléseik szerint nagyjából tízezer orvos belépése esetén érhetik el az ágazati reprezentativitást, és ezáltal jogszerű és mellőzhetetlen tárgyalófelekké válhatnak az orvosi bértárgyalásokon. 

Az orvosi kamara és Cser Ágnesék között a hónap közepi, az Emmi-ben folytatott sztrájktárgyalást követően éleződtek ki az ellentétek. A MOK már ezen egyeztetés előtt közzétette bérjavaslatát: a rendszerbe belépő, kezdő rezidensnek 687 837 forint, egy öt éve rezidensként dolgozónak 875 906 forint, egy kezdő szakorvosoknak 1,15 millió forint, egy 37 éves szakorvosi tapasztalattal rendelkező orvosnak kétmillió forint felett lenne a bruttó alapbére. Javaslatuk szerint az egylépcsős béremelést jövő év elejétől kellene alkalmazni és ezzel egy időben büntethetővé kellene tenni a paraszolvenciát.

Ez utóbbi annyira kiverte a biztosítékot az MSZ EDDSZ vezetőjénél, hogy az Emmi egészségügyi államtitkárával, Horváth Ildikóval közösen tartott sajtótájékoztatón ítélte el a kamarát, majd a köztévében is kifejtette: a javaslat elhamarkodott, etikátlan. „Az orvos és a beteg büntetése a hálapénz miatt megrontaná a közöttük lévő bizalmi kapcsolatot, ami nélkülözhetetlen, ahhoz, hogy tisztességes gyógyító munka folyjon” – hangoztatta a reprezentatív szakszervezet vezetője. Cser Ágnest lapunknak is sikerült elérnie. Kifejtette, hogy meglátása szerint a MOK-on belül nincs egyetértés a paraszolvencia kriminalizálását illetően.

A MOK és az MSZ EDDSZ egymásnak feszüléséről, illetve a paraszolvencia kriminalizálásáról a Magyar Hang e heti, 2020/4. számában olvashat bővebben!

Forrás: Magyar Hang

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ