Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke konferenciát szervezett A gyengébb fél védelmében: A munkáltatói munkaviszony-megszüntetés és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeinek kérdései – kérdőjelei címmel. Az esemény 2019. november 7-én lesz a, részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ