Az előző negyedév stagnálása után ismét emelkedett a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián közös munkaerőpiaci stabilitási indexének az értéke 2015 harmadik negyedévében, azaz a megkérdezettek biztosabbnak látják munkahelyük jövőjét. A felmérésből az is kiderül, hogy leginkább a 18-29 éves és a 60 év feletti korcsoportban, a faluban élők illetve a mezőgazdaságban dolgozók körében nőtt az átlagot meghaladó mértékben a bizalmi index értéke – írja a HVG.

„Összességében még nem mértünk ennyire magas értékeket, azaz a magyar munkavállalók minden eddiginél jobban bíznak munkahelyük stabilitásában. Ez a tendencia valószínűsíthetően részben a fokozatosan javuló makrogazdasági mutatóknak, valamint a lassan stabilizálódó munkaerőpiaci környezetnek köszönhető" – vélte Bernáth Tamás, a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója.

Az idei harmadik negyedévben 64 pontra emelkedett a százfokú skálán mért BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Index értéke, ami 2 százalékpontos emelkedést mutat az előző negyedéves adathoz képest. Ez az érték az index 2014 őszi indulása óta mért legmagasabb és összességében 4 pontos emelkedést jelez az egy évvel ezelőtti adathoz képest.

Bár mindkét nem esetében, és szinte minden korcsoportban, valamint lakóhelytípus, iskolai végzettség, régió, ágazati kategóriában emelkedtek az értékek, egyes kategóriákban az átlagot meghaladó mértékben nőtt a bizalmi index értéke. Korcsoport alapján a 18-29 év közöttiek lényegesen bizakodóbbak lettek: körükben 3 hónap alatt 59-ről 65 pontra ugrott az index értéke, de a 60 év felettiek esetében regisztrált 54-ről 61 pontra történő szárnyalás is figyelemre méltó.

Lakóhely szerint a faluban élők körében nőtt a legnagyobb mértékben a stabilitási index: a 63 pontos érték nemcsak 4 százalékpontos emelkedést tükröz, de az eddig valaha mért legmagasabb érték is. A városban lakók esetében némi stagnálást követően ismét 2 pontos emelkedést regisztráltak, így a harmadik negyedévben már 65 pontot ért el az index. Ezzel megelőzte a korábban szinte mindig legmagasabb értékeket produkáló Budapestet, ahol jelenleg 64 ponton áll az index. Mindezzel párhuzamosan a fővárosi 2015 első negyedéves 68 pont óta folyamatos a romlás; a második negyedévben 66, a harmadikban pedig 64 pontot regisztráltak.

Iskolai végzettség szerint továbbra is a diplomások a legbizakodóbbak 71 pontos értékkel, ez egyben 3 pontos emelkedést jelent a negyedév alatt. Az érettségizettek 64 pontos értéke 1, a szakmunkás oklevéllel rendelkezők 63 pontos értéke pedig 2 pontos növekedést tükröz. Azonban továbbra is a legfeljebb 8 általánost végzettek a legkevésbé bizakodóak: az 51 pontos bizalmi index érték 2 pontos pozitív változásnak felel meg, de 20 ponttal marad el a diplomásokétól.

A magyarországi régiókat tekintve Közép-Magyarország és Kelet-Magyarország a legbizakodóbb 65 pontos értékkel, azonban míg az előbbi esetében ez negyedéves bázison stagnálást jelent, féléves alapon pedig 2 pontos csökkenést, addig keleten ez három hónap alatt 2, féléves alapon pedig 8 pontos emelkedést tükröz. Nyugat-Magyarország 61 pontos értéke negyedéven belül ugyan 3 pontos bővülést takar, de féléves alapon vizsgálva 4 pontos csökkenést.

A kereskedelem a legtutibb

Az ágazatokat vizsgálva az látszik, hogy mindegyikben növekedett a bizalmi index értéke; jelenleg a kereskedelem áll az élen 66 ponttal, ami 2 pontos növekedés negyedév alatt, ezután következik a közigazgatás 65 pontos értéke, ahol ugyancsak 2 ponttal emelkedett a bizalmi index. Összességében a két szektor legfrissebb értékei a valaha mért legmagasabb értékek. Az ipar és építőipar 62 pontos értéke lényegében változatlanságot jelent. Bár a legnagyobb negyedéves emelkedés a mezőgazdasági szektorban következett be, a 6 százalékpontos ugrás csupán 59 pontra elég, ami jóval alacsonyabb, mint a többi szektor mutatója, éves bázison pedig 4 pontos csökkenést takar.

Mi ez az index?

A stabilitási index azt méri, hogy a munkavállalók:
• mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi munkahelyük hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra,
• milyen lépéseket tennének annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne
• és megítélésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget.

Forrás: HVG