Sok helyen nem nyelvtanár tartja a nyelvórákat, középfokú nyelvvizsgával. A pedagógushiány a szakszervezet alelnöke szerint hosszabb távon biztos rosszabb lesz, mert túl sokan mennek nyugdíjba.

A KSH szerint 20 ezerrel csökkent a pedagógusok száma az általános iskolákban, de ez nem igaz a gimnáziumokra és az óvodákra

 – erről kérdezte a Klubrádió Totyik Tamást. A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint nem mindegy, hogy milyen számokat veszünk alapul. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a részmunkaidős és főállású pedagógusokról beszél és 170 ezres számot említ, viszont a csak főállásúak 151 ezren vannak, és ez a szám 2003-ban még 169 ezer volt, tehát nagy a csökkenés az elmúlt 15 évben.

Jelezte: az is problémát jelent, hogy 2013-ban megemelték a tanulók óraszámát, viszont nem lett több pedagógus, tehát a feladatok mennyisége nőtt. A szerkezet is nagyon rossz,

sok az egyszakos pedagógus, akinek 10-14 órája van, de 22-26 lenne a kötelező óraszám, tehát vagy utazik, vagy napközis feladatokat vállal.

Az is megérne egy vizsgálatot Totyik Tamás szerint, hogy sok helyen fizikatanár tanít angolt középfokú nyelvvizsgával. (Miközben fizikatanárból is nagyon kevés van, ahogy a 24.hu cikkében olvasható.) 

Szerinte hosszabb távon csak rosszabb lesz a helyzet, mert túl sok pedagógus megy nyugdíjba, ezért „évente 2500-3000 fős hiány mutatkozik majd a következő tíz évre”, ami maga alá temetheti a rendszert, ha nem tudják pótolni őket.

Forrás: Klubrádió

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ