Pontosan hány pedagógus dolgozik a magyarországi általános iskolákban, középiskolákban és óvodákban? Itt vannak a friss statisztikák – írja az eduline.hu

 Az általános iskolákban a 2013/2014-es tanévig folyamatosan csökkent a tanárok száma, majd javulás következett. A 2015/2016-os tanévben 77 120 tanár, 2017/2018-ban pedig 77 093 tanár volt az általános iskolákban. A friss adatok szerint, az elmúlt tanévben 76 461-en tanítottak. Ez nagyjából húszezer főállású pedagógussal kevesebb annál, mint ahányan a 1990/1991-es évben dolgoztak az iskolákban – ekkor még 96 791-en voltak a pályán.

A középiskolákban és az óvodákban kevésbé szembetűnő a változás

A 2018/2019-es tanévben a gimnáziumi és szakgimnáziumi pedagógusok 36 099-en voltak, míg az ezt megelőző tanévben valamivel többen – 36 653-an – tanítottak az említett területeken. Viszont összességében a középiskolákban mindenképpen jobb a helyzet, mint a kilencvenes években, ugyanis 1990/1991-es tanévben még csak 22 902 pedagógussal számolhattak, ez a szám pedig azóta folyamatosan növekszik – évente csupán néhány száz tanár a különbség az előző tanévhez képest.

Az óvodapedagógusok körében a legkevésbé szembetűnő a változás – már 29 éve 30-34 ezer között mozog a pedagógusok száma. A kétezres évek elején 30 531-en, a 2017/2018-as tanévben 31 476-an, tavaly pedig 31 313-an dolgoztak a szakmában.

Forrás: eduline.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ