November 30-ig kell feltölteni portfóliójukat azoknak a tanároknak, akik 2017. január 1-jétől a pedagógus II kategóriába szeretnének kerülni – írja a Népszava.

November 30-ig készíthetik el a pedagógusportfóliót a tanárok, tanítók és óvodapedagógusok. A határidő azokra vonatkozik, akik szerepelnek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 2015-ös minősítési tervben. A minősítési eljárás 2016-ban lesz,és a sikeresen „vizsgázók" pedig 2017. január 1-jétől kerülnének a pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába, vagyis Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, Pedagógus I. és ideiglenes Pedagógus II. fokozatból pedig Pedagógus II. fokozatba.

A 2016. évben minősítésre kötelezettek a 2014. január 2-a és 2015. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusok, illetve a 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok közül azok, akik legfeljebb 23 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

A portfólióhoz a korábbihoz képest kevesebb dokumentumot kell csatolni: többek között szakmai önéletrajzot, nevelő-oktató munka dokumentumait (egy-két tematikus terv, 4-6 szabadon választható dokumentum - ez lehet például projektterv, saját fejlesztésű tananyag, közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel dokumentálása, felzárkóztató vagy tehetséggondozó féléves ütemterv, intézményi pályázatokban, innovációban való részvétel dokumentálása), csoportprofilt, az intézményi környezetének rövid bemutatását és a szakmai életút értékelését. A részleteket itt találjátok.

A tanárnak egy 15 perces prezentációval kell megvédenie a korábban feltöltött portfóliót, a  bizottsággal megbeszélik az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, a tanfelügyelet, illetve a pedagógus által tartott két foglalkozáson tapasztaltakat. A részleteket itt olvashatjátok.

A pedagógus-életpályamodell 2013. szeptemberi bevezetésével minden tanárt a - gyakornoki után a legalacsonyabb fizetéssel járó - pedagógus I kategóriába soroltak. Annak, aki magasabb kategóriába szeretne kerülni, portfóliót kell készítenie és minősítési eljáráson kell részt vennie.

Forrás: eduline.hu