Egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük a tanulmányaikat befejező diákoknak december közepétől. Akkor is, ha nincs munkájuk – írja a dehir.hu.

A nappali tagozaton tanulók a tanulmányaik folytatása idején a hallgatói jogviszonyukra tekintettel ingyenes egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. A tanulmányok befejezését követően azonban nem minden diák vállal azonnal munkát, ennek ellenére nem rendezik jogviszonyukat.

Az iskola befejezését követően, a diákigazolvány érvényességi idejének lejártát követő 45 napig él még az ingyenes egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. A tanulmányaikat az idei nyáron befejező diákok esetében ez azt jelenti, hogy 2015. december 15-ig jogosultak ingyenes egészségügyi ellátásra. Akik szeptembertől levelező tagozaton folytatják a tanulmányaikat, azoknak korábban szűnik meg a diákigazolványuk érvényessége, így az ő esetükben ettől az időponttól kell számítani a 45 napot.

Ezen időszak lejártát követően az ingyenes egészségügyi ellátásra való jogosultság érdekében havi 6.930,-Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie az érintetteknek, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást igénybe veszik-e vagy sem. A fizetési kötelezettség szabályszerű teljesítése érdekében 15T1011 jelű adatlapon kell bejelentést tenni. A nyomtatványt postán vagy személyesen, illetve Ügyfélkapun is el lehet juttatni a NAV-hoz. A bejelentkezést követően a NAV postán küld befizetési csekket az érintetteknek.

Ha a volt diák rendszeres jövedelem hiányában az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem tudja fizetni, lehetőség van arra, hogy helyette  más (például valamelyik családtagja) fizessen, de ezt ugyancsak be kell jelenteni.

Forrás: dehir.hu