Bérnyomásmérőnek nevezte el a Pedagógusok Szakszervezete azt a honlapján található kalkulátort, amellyel minden oktatásban dolgozó kiszámíthatja, mennyit keresne, ha a fizetése a folyamatosan emelkedő minimálbérhez lenne kötve. A Nemzeti Pedagóguskar a garantált bérminimumhoz való visszatérést tartja a legfontosabb követelésnek. Ők a napokban kaptak választ a tárcától: foglalkoznak az általuk felvetett kérdésekkel – olvasható a Magyar Nemzetben.

Azonnali bérkorrekció, jutalmazási lehetőségek, béren kívüli juttatások – egyebek mellett ilyen követeléseket tartalmaz a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) javaslatcsomagja. A tanárok egyik legfontosabb kérése, hogy az illetményalapot az értékállóság megőrzése érdekében igazítsák a garantált bérminimumhoz. A dokumentum ezenkívül ruhapénzt, szakkönyvtámogatást, útiköltség-hozzájárulást, tanulmányi támogatást, sőt a pályakezdőknek szolgálati lakást is emleget mint lehetséges motiváló erőt.

– Ahhoz, hogy ne mínuszról induljunk, kezdőlépésként mindenképpen szükség volna egy egyszeri kiigazításra. Ha legalább a 2013. szeptemberi szintre akarnánk emelni a kezdő pedagógusbér és a garantált bérminimum arányát (enélkül legfeljebb részleges korrekcióról lehet beszélni), akkor a kezdő pedagógusbért 44,7 százalékkal kellene azonnal megemelni – olvasható az anyagban, amely a pálya első tíz évében szorgalmazza a dinamikusabb emelést.

Horváth Péter elnök lapunk kérdésére azt mondta, a most nyilvánosságra hozott szakmai anyagot már hónapokkal ezelőtt elküldték az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi), és éppen a napokban kaptak pozitív visszajelzést, miszerint a szaktárca foglalkozik az általuk felvetett kérdésekkel, és jó néhány javaslatukat beépíthetőnek is gondolja.

Kérdésünkre az Emmi úgy reagált: ismerik az NPK javaslatait, és folyamatosak a tárgyalások a tárca, illetve a szervezet között.

– A pedagógusok munkájának megbecsülése mellett elkötelezettek vagyunk, ezért is ők voltak az elsők, akiknek életpálya- és átfogó béremelési program indult, bérük 2013 óta átlagosan ötven százalékkal emelkedett

– fűzték hozzá.

Még a tanév vége előtt eredményeket vár bérkérdésben a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ). Szabó Zsuzsa elnök azt mondta lapunknak, mindent megtesznek, hogy a vágyott módosításokat ez év őszére ki tudják harcolni.

– A szakminisztériummal néhány napja stratégiai megállapodást kötöttünk. Ennek azért nagy a jelentősége, mert a korábbinál magasabb szinten tudunk tárgyalni, személyesen részt vehetünk a jogszabályi változások előkészítésében, még a közigazgatási egyeztetés előtt véleményezhetjük, alakíthatjuk a tervezeteket. Sikerült elérni, hogy a köznevelési rendszert jelentősen átalakító intézkedések előtt mostantól minden esetben készüljön helyzetértékelés. A legfontosabb célunk, hogy a béremelés 2019 szeptemberében valósuljon meg, és a korábban befagyasztott vetítési alapot kössék újra a minimálbérhez

– mondta lapunknak Szabó Zsuzsa.

Kitért arra is, hogy a PSZ honlapján elérhető, bérnyomásmérő nevű kalkulátorral minden pedagógus kiszámíthatja, mennyit keresne, ha a fizetése még mindig a (folyamatosan emelkedő) minimálbérhez lenne kötve.

– Egy pedagógusgyakornok havi 51 ezerrel vihetne többet haza, ha nem változott volna a szabályozás

– állapította meg.

Az érdekvédő emlékeztetett arra is, hogy a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács – a Pedagógusok Szakszervezetnek a kezdeményezésére – 2018 decemberében ült össze, azóta pedig már két tárgyalást is maguk mögött tudhatnak. – Ígéreteink vannak, az biztos, hogy a szakma javaslatai alapján végre a kormányoldal is elkezdett számolni – tette hozzá.

Forrás: Magyar Nemzet

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ