Az MKKSZ sztrájkbizottsága és a SZÁD sztrájkbizottsága felhatalmazása alapján bejelentjük, hogy az MKKSZ és a SZÁD - az EMMI, az MSZ-EDDSZ, MKKSZ, SZÁD 2019. március 13-ai sztrájktárgyalásának elfogadott emlékeztetőjében foglalt megállapodásra hivatkozással - 2019. március 14-ére a szociális ágazatban meghirdetett sztrájkot felfüggeszti és nem tartja meg.

A megállapodásban foglaltak megvalósulásáig azonban a sztrájkkészültséget fenntartjuk.

Köves Ferenc s.k.
SZÁD
Boros Péterné s.k.
MKKSZ

Kivonat az EMMI, az MSZEDDSZ, MKKSZ, SZÁD 2019. március 13-i sztrájktárgyalás Emlékeztetőjéből

A tárgyalófelek megállapodtak abban, hogy az EMMI megteremti a jogalapját annak, hogy a szociális ágazatban kollektív szerződés megkötésére sor kerülhessen. Határidő: 2019. április 30-ig az erről szóló javaslat a kormányzati döntéshozó fórum részére benyújtásra kerül.

A tárgyalófelek megállapodtak abban is, hogy folytatják a tárgyalásokat annak érdekében, hogy kidolgozásra kerüljön a szociális ágazatban dolgozókat érintő több éves bérfelzárkóztatási program. Határidő: 2019. június 30-ig az erről szóló javaslat a kormányzati döntéshozó fórum részére benyújtásra kerül.


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ