Több mint 10 milliárd forintos kerettel jelent meg a napokban az az uniós felhívás, amely a többi között forrást biztosít a január 1-jétől országosan bevezetendő ügyfél-kategorizálási rendszerhez, vagyis az álláskeresők eredményesebb és hatékonyabb támogatásához – írja a Világgazdaság.

Út a munkaerőpiacra címmel jelent meg a napokban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (Vekop) 10,4 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívása, amely elsősorban az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságának javítását, munkaerő-piaci elhelyezkedését, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépést kívánja elősegíteni.

A cél a munkanélküliek és regisztrált álláskeresők számának csökkenése személyre szabott, foglalkoztatást támogató eszközökkel: célzott képzéssel vagy a foglalkoztatás költségeinek átmeneti támogatásával. Másrészt javítani kívánja az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások minőségét, hatékonyságát például az álláskeresők kategorizálásának, profilingjének teljes körű bevezetésével és működtetésével, valamint megteremtené a feltételeket az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) rendszer használatához.

Az Út a munkaerőpiacra felhívás némiképp más célokat szolgál, mint amit 2007–2013-as uniós költségvetési időszak pénzei támogattak. Akkor az Európai Szociális Alap forrásai alapvetően a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását, munkaerőpiacra való belépését célozták. A Társadalmi Megújulás Operatív Program első prioritásának keretében 2008 óta a munkaügyi szervezet öt országos kiemelt projektet valósított és valósít meg, s a közel 189 milliárd forintból finan­szírozott programokkal a mun­kaügyi szervezet több mint 240 ezer hátrányos helyzetű foglalkoztathatóságának javításához járult hozzá. A 2007–2013-as időszakban a szolgáltatás- és szervezetfejlesztés valamint a munkaerő-piaci programok elkülönülten valósultak meg. Ez megnehezítette a fejlesztések átültetését a napi gyakorlatba.

Ezért a 2014–2020-as időszakban a fejlesztéseket a munkaerő-piaci programokkal egységes keretek között tervezik megvalósítani. Például a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban 2016. január 1-jétől országos szinten bevezetnek egy ügyfél-kategorizálási profilingrendszert, amely az álláskeresők hatékonyabb támogatását célozza. A korábbi uniós munkaerő-piaci programokhoz képest új támogatási elem a közfoglalkoztatottak ösztönzése az aktív munkaerő-piaci programba való belépésre is.

A forrást egy a Nemzetgazdasági Minisztérium vezette konzorcium kapja, s a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztüli előfinanszírozással valósul meg. A befejezés időpontja 2018. december. Addig – az országos jelentőségű informatikai fejlesztések mellett – a közép-magyarországi régióban 9400 munkanélküli és 3100 alacsony végzettségű ember kaphat segítséget a munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez és az ottani megmaradáshoz.

Több módon is támogatnak

A támogatások köre sokrétű. Például aki a foglalkoztatását segítő képzésen vesz részt, az nemcsak a tandíjat kapja meg, hanem részben az utazás, a szállás és az étkezés költségeit is. Emellett a képzés idejére keresetpótló juttatást kap, továbbá segítséget ahhoz, ha kisgyerek vagy beteg hozzátartozó van otthon, akit el kell látni. Aki pedig el tud helyezkedni, annak egyebek mellett bértámogatást, bérköltség-támogatást nyújt a program, és ő is kap pénzt a munkába járáshoz.

Forrás: Világgazdaság