Megnyílt az elektronikus felület, ahová 2015. november 30-ig kell feltölteniük portfóliójukat azoknak a pedagógusoknak, akik szerepelnek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 2016. évi minősítési tervben Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítésben. Az érintett pedagógusoknak portfóliót kell készíteniük és véglegesíteniük – olvasható az oktatas.hu oldalán.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter 2015. február 28-án miniszteri közleményében tette közzé a 2016-ban esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások keretszámát és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszteri közlemény és az Oktatási Hivatal tájékoztatója az alábbi linken érhető el.

A feltételeknek megfelelő pedagógusok 2015. április 30-ig jelentkezhettek intézményvezetőjüknél a Pedagógus II., a Mesterpedagógus illetve a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítésekre.

A 2016. évben minősítésre kötelezettek a 2014. január 2-a és 2015. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusok, illetve a 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok közül azok, akik legfeljebb 23 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

A 2016. évi minősítésre összesen 20 074 pedagógus jelentkezett a 2015. április 30-ai határidőig. A minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek vizsgálatát követően, az oktatásért felelős miniszter döntése értelmében 19 623 pedagógus került be a 2016. évi minősítési tervbe (3 970 fő Gyakornok, 5 761 fő ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt és a Pedagógus II. fokozat elérését célzó pedagógus, 9 335 fő Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó pedagógus, 465 fő Mesterfokozat elérését megcélzó pedagógus, 92 fő Kutatótanár fokozat elérését megcélzó pedagógus).

A 2016. évi minősítések tekintetében az érintett pedagógusok jogszabály által meghatározott következő feladata az e-portfólió határidőre történő elkészítése és feltöltése.

A Rendelet 11/A. § értelmében a portfólió akkor tekinthető feltöltöttnek, ha a kötelező elemek az informatikai rendszerbe feltöltésre kerültek. Amennyiben a pedagógus a megadott határidőig nem tölti fel portfólióját, vagy szükség esetén a hiánypótlásnak a megfelelő módon és időben nem tett eleget, akkor az Oktatási Hivatal a minősítővizsga, minősítési eljárás sikertelenségét állapítja meg.

Az e-portfólió feltöltési határideje: 2015. november 30.

A minősítési tervbe bekerült, Pedagógus I. fokozat, illetve Pedagógus II. fokozat elérését célzó pedagógusoknak 2015. november 30-ig kell feltölteniük és véglegesíteniük e-portfóliójukat az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Minősítővizsgájukra, minősítési eljárásukra 2016-ban kerül sor, és sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás esetén 2017. január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába, vagyis Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, Pedagógus I. és ideiglenes Pedagógus II. fokozatból pedig Pedagógus II. fokozatba.

Az Oktatási Hivatal 2015. október 7-én elektronikus levélben közvetlenül tájékoztatta az e-portfólió feltöltőfelület megnyitásáról az érintett pedagógusokat, valamint intézményvezetőiket.

A pedagógusok szakmai tájékoztatását szolgálja, az e-portfólió elkészítését segíti az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című alapdokumentum harmadik, javított változata, amely az Oktatási Hivatal honlapján, a http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/ oldalon érhető el.

A feltöltőfelületen elérhető felhasználói útmutató közérthetően megfogalmazza számukra, hogy a dokumentumokat miként és hová töltsék fel a megadott határidőig.

Az e-portfólióval kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak e-mail címére juttathatják el a pedagógusok. Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainak elérhetőségeit itt találja.

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatot megcélzó eljárásokra bekerült pedagógusok kutatótanári és mesterpedagógusi minősítéseit az Oktatási Hivatal 2016 szeptemberétől tervezi, ezért számukra nem 2015. november 30. a portfólió feltöltésének, a pályázat benyújtásának határideje, hanem a Rendelet alapján 2016. augusztus 15-e. Az Oktatási Hivatal 2015 őszén teszi közzé honlapján a mesterpedagógusi és kutatótanári minősítéshez szükséges szakmai anyagokat és megfelelő időt biztosít a minősítési eljárásokra való felkészülésre.

A Rendelet szeptember 9-én hatályba lépő módosított rendelkezései a Rendelet 39/D. §-a alapján, a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandóak.

Forrás: oktatas.hu