Részesítheti-e OKJ-s képzésben a munkáltató a gyeden lévő munkavállalóját, aki nem dolgozik az ellátás mellett? Az olvasói kérdésre az adozona.hu okleveles adószakértője, Sinka Júlia válaszolt.

A gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára az érintettet fizetés nélküli szabadság illeti meg. Az ellátásra való jogosultság egyik feltétele az, hogy az érintett nem folytathat ezen időszakban keresőtevékenységet.

   Jelen esetben mindkét feltétel teljesül, azaz a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van és keresőtevékenységet sem folytat (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (Ebtv.) 42/A-42/C §).

   Az Ebtv. 2015. január 1-jei hatályba lépéssel pontosította a keresőtevékenység fogalmát. Eszerint keresőtevékenység a tb-törvény (Tbj.) 5. paragrafusában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

   Ez azért fontos, mert felmerülhet, hogy a képzés költségeinek a munkaadó általi átvállalásával a magánszemély – az adótörvény fogalmai szerint – bevételben, adóköteles jövedelemben részesült.

   Feltételezhetően a kérdésben érintett munkáltató azért hajlandó fedezni a munkavállaló OKJ-s képzésének a költségeit, mert az így megszerzett képesítés a társaság számára is fontos, a dolgozó jelenlegi munkakörének az eddiginél magasabb szakmai tudás birtokában történő betöltését eredményezi, vagy új feladatkör ellátását szolgálja.

   Ebben az esetben a magánszemély nem jut a képzés költségeinek a munkaadó általi átvállalásával adóztatható jövedelemhez (személyi jövedelemadóról szóló törvény 4. § (2a) bekezdése), és a vállalkozást sem terheli adó-, illetve járulékfizetés. A tanfolyam költségeit a társasági adó alapjával szemben elszámolhatja a munkáltató (társasági adóról szóló törvény 3. számú mellékletének B/14. pontja).

  Tekintettel arra, hogy az érintett munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van (munka törvénykönyve 128. §), munkavégzési kötelezettsége értelemszerűen nincs, és így kifejezett utasítást sem kaphat a képzésen való részvételre.

   Nyilvánvaló, hogy a munkavállaló nem zárkózik el ettől, mindenesetre célszerű írásbeli megállapodást kötniük a feleknek – esetleg a munkavállaló munkaköri leírását is ennek megfelelően módosítani – azzal, hogy a fizetés nélkül szabadság (gyed, gyes) lejártával a munkavállaló munkába állásakor a feladatai ellátásához szükséges a szóban forgó képzés, ami a munkaadó által előírt feltétele a munkakör betöltésének.

   Ha olyan képzésről van szó, amely nem felel meg a fentieknek – ez nem valószínű –, de a munkaadó ennek ellenére kifizeti a költségeket, akkor az a magánszemély jövedelme, amely a felek közti jogviszonynak (itt munkaviszony) megfelelően adózik.

   Szakértőnk véleménye szerint ugyanakkor ebben az esetben sem veszíti el a munkavállaló a gyedre való jogosultságát, mivel a juttatást ugyan a munkaadótól, de nem a személyes munkavégzése kapcsán kapta.

Forrás: adozona.hu