Felhívást intézett a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjának 91 csoportvezetője Orbán Viktorhoz, amelyben azt kérik a kormányfőtől, „szólítsa fel miniszterét, hogy a magyar tudományosságot érintő alapvető átalakításokat a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével együttműködésben folytassa. A jelenleg zajló, érdemi tárgyalások nélküli átalakítási folyamat és az általa keltett bizonytalanság hosszú távon éppen azt rombolja le, amire az innovációs potenciál épül” – írja a Mérce.

A Lendület névre hallgató programot 2009-ben indította útjára az MTA, azzal a céllal, hogy saját szakterületükön kiemelkedő eredményeket elért fiatal kutatókat vonzzon haza külföldről, és ösztönözzön itthon maradásra. Az elmúlt tíz évben mindösszesen 150 kutatócsoport alakult a program keretein belül.

A nyílt levélben a fiatal kutatók azt írják, a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által belengetett átalakítások, az MTA kutatóintézeti hálózatának feldarabolása és alapfinanszírozásuk elvonása a minisztériumi elemzésekkel és a Palkovics által emlegetett külföldi példákkal is ellentétes.

A tervezett forráselvonások alapvető nemzeti értékeket képviselő nagy múltú műhelyek megszűnését kockáztatják, különösen a humán és társadalomtudományok terén

– írják.

A fiatal kutatók úgy látják, hogy Magyarország innovációs potenciáljának növelésének kulcsa az alapkutatási támogatások szélesítésében és kiszámíthatóságában, valamint a tudományos intézményrendszer itthontartó erejében rejlik:

Minél többen maradnak itthon legtehetségesebb kutató honfitársaink közül, annál hatékonyabban szolgálja a magyar tudományos kutatás az innovációt. Az alapkutatás az a termékeny talaj, amelyből a magyar szabadalmak és start-up-ok szárba szökhetnek, és amelyben a hazai innováció mély és tartós gyökereket ereszthet, hiszen az alapkutatás termeli ki azt a szakembergárdát és azokat a felfedezéseket, amelyekre bármilyen fejlődés és innováció épülhet.

Ezért azt kérik a miniszterelnöktől, függessze fel a mostani gyors és átgondolatlan átalakításokat.

Palkovics László tavaly nyáron indított hadjáratot az Akadémia ellen, előbb azzal, hogy miniszteri hatáskörbe vonta a kutatóintézetek költségvetését, majd pedig olyan javaslatokat dolgozott ki, amelyek kizárólag pályázati alapra helyeznék az intézetek működését – ezzel gyakorlatilag teljesen versenyalapra helyezné a kutatásokat, és ezzel nehezítené meg munkájukat. Az év eleje óta fel is függesztette az alapműködésre folyósított költségvetési forrásokat, így van olyan kutatóintézet, ahol még a villanyt is csak igazgatói engedéllyel lehet felkapcsolni. A tervezett átalakításokról és azok veszélyeiről bővebben itt írtunk.

A Lendület kutatói által jegyzett nyílt levél teljes terjedelmében itt olvasható el.

Forrás: Mérce

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ