Magyarországon van messze a legkevesebb rendőr az EU országai között - adta hírül az Eurostat.

Magyarországon 100 ezer főre mindössze 90 rendőr jut, miközben az Európai Unió átlaga 318.

A második legkevesebb rendőr Finnországban van, 137 fő 100 ezer lakosra vetítve. Őket követi Dánia (186) és Svédország (203).

A legtöbb rendfenntartó Cipruson dolgozik (573), de Máltán (505) és Görögországban (492) is sok dolgozik.

A rendőrök száma egyébként az egész Unióban csökken, az Eurostat szerint 2016-ban 2009-hez képest 1,6 millióval, vagyis 3,4 százalékkal csökkent a számuk.

Forrás: napi.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ