2015. október 16-án  Salgótarjánban, a Salgó hotelben a HVDSZ 2000 Észak-magyarországi régiójának szervezésében 10 fő részvételével megtartottuk a nők és férfiak közötti bérszakadék témájú szemináriumot.   

A szeminárium aktualitását az adta, hogy a nők és férfiak közötti bérdifferencia Magyarországon az utóbbi években nőtt és meghaladja az uniós átlagot. (Az Eurostat adatai szerint 2007-ben 16,3%, 2013-ban 18,4% volt. 2013-ban az EU 28 átlaga 16,4% volt). 

A szeminárium eredeti célja annak körbejárása volt, hogyan lehet a nők és férfiak közötti bérdifferenciát kezelni kollektív alku segítségével; tudatosítani, milyen, kollektív megállapodásokba illeszthető – más országokban már használt és előforduló – jó példák léteznek, amelyek a nők és férfiak közötti kereseti rés csökkentését eredményezhetik hosszú távon.

A vita során kiderült, hogy a férfiak és nők bére közötti differencia kezelésének, az esetleges diszkrimináció felismerésének és így az ellene történő fellépésnek vállalati szinten olyan akadályai vannak, mint a bértranszparencia hiánya, a bérek titkossága. Az „egyenlő munkáért egyenlő bért", illetve az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért" megvalósulásának ellenőrzését az is akadályozza, hogy nehéz összehasonlítani a különböző értékű munkákat, ehhez a jelenleginél erőteljesebb fogódzókat kellene a munkavállalóknak, a munkavállalók képviselőinek, a szakszervezeti tisztségviselőknek kapniuk. A szakmai alapon álló rendszeres monitoring is fontos szerepet játszhatna a nők és a férfiak közötti bérszakadék enyhítésében. Kiderült az is, hogy a nők és férfiak közötti bérszakadék mellett foglalkozni kellene más típusú „bérszakadékokkal is", pl. az észak-magyarországi és főleg a Nógrád megyei bérek és az ország más régiói és megyéi által jellemzett bérek közötti szakadékkal, vagy a Nógrád megyét nagymértékben jellemző közmunka és közmunkások és a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatottak közötti szakadékkal.     

A szemináriumot a WITA-GPG (With Innovative tools against gender pay gap -  Innovatív eszközökkel a nők és férfiak keresete közötti különbség ellen) projekt keretében tartottuk, és első fecske a Magyarországon megtartásra kerülő továbbiaknak. A WITA-GPG projektet az Amszterdami Egyetem Munkaügyi Kutatóintézete vezeti a holland WageIndicator alapítvánnyal együtt. (A WageIndicator.com magyar nyelvű – egy korábbi EQUAL projekt keretében létrehozott - honlapja a www.berbarometer.hu).

A szemináriumokat dr. Borbély Szilvia vezeti.

Borbély Szilvia