Kiadványsorozat-bemutató és vitaest az Mt. módosítás apropóján.

Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest VI., Benczúr u. 35.

Időpont: 2019. január 14, 16.00-20.00.

Szervezők:

MTVSZ (Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat), Munkástanácsok Országos Szövetsége

a HVG-ORAC Kiadó támogatásával

a KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének szakmai partnerségével

A meghívó és a részletes program itt olvasható.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ