A kormány egymilliárd forinttal növeli a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelésére szolgáló összeget a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében - az erről szóló határozat a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg.

A motiváló képzésekre és támogató szolgáltatásokra eredetileg 7 milliárd 250 millió forint állt a Türr István Képző és Kutató Intézet rendelkezésére. A megemelt összeg 8 milliárd 250 millió forint.

A projekt célja a  leghátrányosabb helyzetű csoportok társadalmi helyzetének és befogadásának, foglalkoztathatóságának és életkörülményeinek javítása. Cél továbbá a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjának támogatása, a közösségek kohéziójának erősítse.

A projekt célja az alapkompetenciák fejlesztése, a támogató szolgáltatások hozzáférésének javítása, az önszerveződés támogatása, valamint a közösségfejlesztés erősítése.