Több évvel el kell halasztani az új Nemzeti alaptanterv bevezetését - ezt javasolja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) – írja az eduline.hu.

 Kevés lenne a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által javasolt egyéves halasztás - írja az új Nemzeti alaptanterv bevezetéséről a PDSZ közleményben. „Nem lehet ugyanis kellő előkészítés híján bevezetni az oktatás tartalmi módszertani megújítását, mert egy ilyen eljárás – megerősítve az MTA álláspontját - ellenhatást fog kiváltani, és hosszú időre vissza fogja vetni a közoktatás modernizálását” - írják.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága hétfőn tette közzé részletes véleményét az új NAT tervezetéről. Többek között azt írják,

az óraszámok túl magasak, a diákok iskolai terhelése már-már „életkorlátozó tényező”,

ugyanakkor a természettudományos tárgyak háttérbe szorulása aggasztó. Kiemelik azt is, hogy egy évvel el kell halasztani az új NAT bevezetését.

A PDSZ fontosnak tartaná a pedagógusok felkészítését (az MTA nemzeti tanár-és továbbképzési tantervet javasol) a megújulásra, ám szerintük ezt nem lehet a NAT bevezetésével egy időben végezni.

Ez a folyamat csak akkor érheti el hatását, ha megelőzi annak indítását

- fogalmaznak.

A beérkezett vélemények alapján átalakított tervet pedig ismét, az előzőnél jóval hosszabb időre kellene társadalmi vitára bocsátani - érvel a szakszervezet.

Forrás: eduline.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ