A tanulmány a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. „Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis” 2015 és 2017 közötti adatfelvétele alapján vizsgálja a közfoglalkoztatottak és a közfoglalkoztatás megítélését a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók körében. Elemzi a közfoglalkoztatásból kilépők alkalmazásának gyakorlatát, kitér a vállalati kör irántuk tanúsított fogadókészségére. Az adatok alapján bemutatja a közfoglalkoztatásból kilépők munkaerő-piaci elhelyezkedéseinek irányait, azokat a szakmákat, munkaköröket, melyekre a legnagyobb létszámban keresnek közfoglalkoztatásból kilépő személyeket.

Az írás a Munkaügyi Szemle 2018/6. számában jelent meg, itt olvasható.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ