A Pénzügyminisztérium ebben az évben is meghirdette a nyári diákmunkaprogramot, amelynek keretében a 16 és 25 év közötti fiatalokat várták a munkaadók. Idén már a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőség volt munkatapasztalat-szerzésre. A diákmunkaprogramról, annak Fejér megyei tapasztalatairól számolt be a hallgatóknak Buday Attila, a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője.

Fejér megyében a központi forrásból 87 millió támogatást tudtak a programra fordítani, ez az összeg elegendő is volt ahhoz a létszámhoz – 700 fő –, amit a Minisztérium elvárt a megyétől.

Szerencsére nem volt olyan diák, akinek azt kellett volna mondani, hogy sem státusz, sem forrás nem áll már rendelkezésre

- mondta el Buday Attila. Hozzátette: míg az elmúlt években csak önkormányzati diákmunkáról beszélhettünk, a foglalkoztatás az idén már kiterjedt a vendéglátás és a mezőgazdaság területére is. Önkormányzati diákmunkán 678 fiatal vett részt, a vendéglátásban 44 fő, a mezőgazdaságban viszont csak ketten. Ennek egyik oka, hogy az időjárás kiszámíthatatlansága miatt nem annyira népszerű a mezőgazdasági munka. A másik oka az lehet, hogy Fejér megyében a mezőgazdasági vállalkozások többnyire családi vállalkozásokként működnek, és nagyrészt megoldják családon belül és baráti segítséggel az idényjellegű munkákat. A vendéglátás területén konyhai kisegítőként, betanított pultos, illetve felszolgáló munkakörben helyezkedtek el a diákok, elsősorban a Velencei-tó mellett – ismertette a főosztályvezető.

A Rádió Orient vendége elmondta továbbá, hogy ebben az évben összesen 212 munkáltatóval kötöttek szerződést, akiktől azt kérték a program indulásakor, hogy elsősorban olyan fiatalokat alkalmazzanak, akik még nem vettek részt diákmunkán. Természetesen volt olyan munkaadó, aki ragaszkodott azokhoz a diákokhoz is, akik az elmúlt években bizonyítottak nála. A nyári diákmunka egyik előnye lehet, hogy a visszatérő diákok – amikor befejezik a tanulmányaikat – rendes munkaviszonyba is elhelyezkedhetnek nyári munkáltatóiknál.

Az előző évhez képest – 2017-ben 735 fő – kevesebb fiatal élt a diákmunka lehetőségével.

Nem tudni, mi lehet az igazi oka a csökkenésnek, talán az, hogy diákszövetkezeteken keresztül végeztek nyári munkát, vagy egyáltalán nem mentek dolgozni - vélekedett a szakember, aki úgy fogalmazott: mindenképp célszerű folytatni ezt a programot, hiszen a korai munkatapasztalat- és jövedelemszerzés elősegítése történik teljesen legális keretek között. El kell érni, hogy a mezőgazdaság és vendéglátás a jövőben ugyanolyan vonzó legyen, mint az önkormányzati diákmunka – zárta a beszélgetést Buday Attila. (op)

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ