Újabb városban derült ki, nincs elég pedagógus. Albertirsán az önkormányzat diploma nélküli dolgozókat, adott esetben tanítókat vagy egyéves képzést kapott munkaerőt alkalmaz óvodai asszisztensként, miután hat óvodapedagógus tartósan kiesett a munkából – írja a HVG.

Tisztában vagyok azzal, hogy országos szinten óriási az óvónőhiány, s mint láthatja, nálunk sem rózsás a helyzet

– így zárul Fazekas László albertirsai polgármester hvg.hu-nak írt levele. Azért érdeklődtünk nála, mert azt az információt kaptuk, nyolcan felmondtak a helyi, önkormányzati fenntartású Napsugár óvodában, amely négy tagintézményből áll. Ez a négy óvoda összesen 322 gyerekkel foglalkozik, összesen 25 óvodapedagógussal és 5 asszisztenssel a soraiban.

A polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy nem történt tömeges felmondás. Más kérdés, hogy nincs elég óvódappedagógus:

  • 2018 augusztusában egy pedagógus távozott közös megegyezéssel, helyére október 1-jétől érkezik új kolléga
  • A Napsugár óvodában hat óvodapedagógus tartósan nem dolgozikk: gyesen, gyeden, cseden van
  • Egy pedagógus terhességi betegállományban van
  • Egy pedig felmentési idejét tölti nyugdíjazás miatt

Az önkormányzat úgy próbálja megoldani a helyzetet, hogy

  • óvodapedagógusi diploma nélkülieket foglalkoztat (engedéllyel) asszisztensként egyébként pedagógus végzettségű munkavállalókat és olyanokat, akik óvodapedagógus képzésen vettek vagy vesznek részt
  • tanítói és tanári végzettséggel is dolgozhatnak asszisztensek, illetve van egy olyan asszisztens, aki egy évig folytatott óvodapedagógusi tanulmányokat
  • másod- és harmadéves óvodapedagógus-hallgatókat alkalmaz pedagógiai asszisztensként (két fő)
  • szeptembertől egy nyugdíjas óvodapedagógust is alkalmaz.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ