Nőtt a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állományának adható szociális támogatás mértéke egy tegnap hatályba lépett rendelettel. Mostantól az önhibájukon kívül szorult helyzetbe került dolgozók akár 300 ezer forintot meghaladó segélyben is részesülhetnek, elhunytuk esetén gyermekeik felsőfokú tanulmányaihoz iskolai eredményeiktől függően nagy összegű hozzájárulást kaphatnak az államtól – írja az mno.hu.

Jelentősen emelte a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állományának adható szociális támogatás mértékét a tárcavezető egy tegnap hatályba lépett rendelettel.

A jogszabály fontos újítása, hogy a szociális, a szülési, a beiskolázási és a temetési segély mellé új kategóriát vezet be a szociális és kegyeleti keret terhére nyújtható támogatások közé: a képzési segélyt, ami a „központi gondozott árva gyermekek" részére folyósítható, felsőfokú tanulmányaik befejezéséig.

Így ha egy rendőr, tűzoltó vagy polgári alkalmazott életét veszti, s érdemei elismeréséül hősi halottá, a szolgálat halottjává vagy a Belügyminisztérium saját halottjává nyilvánítják, gyermekei – Pintér Sándor döntése nyomán – az egyetemi, illetve a főiskolai évek alatt anyagi segítséget kaphatnak az államtól.

A segély alanyi jogon senkit sem illet meg. Folyósításáról a belügyminiszter a befejezett tanulmányi félévet igazoló dokumentumok alapján és a tanulmányi átlagtól függően dönt. Tehát a segélyt félévenként utólag kapja meg a hallgató.

Ami a hozzájárulás mértékét illeti, ezt a rendvédelmi illetményalap legalább 150 és legfeljebb 250 százalékában határozta meg a rendelet. A 2015-ös költségvetés szerint, ahol az illetményalapot 38 650 forintban rögzítették, ez 57 975 és 96 625 forint közötti összeget jelent, ami – különösen az ösztöndíjjal együtt – jelentős segítség lehet akár a tankönyvek, jegyzetek vásárlásához, akár a mindennapi élethez.

300 ezer forintot meghaladó támogatás

Mint fentebb már említettük, a belügyminiszter rendelete felemelte a szociális segély mértékét. A támogatásra – megint csak a szaknyelvi szöveget idézve – az jogosult, „akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan, nagy összegű kiadások miatt a megélhetése átmenetileg veszélybe került". Ebbe a kategóriába szinte minden belefér, ám van egy szigorú megkötés: a szorult helyzetért nem terhelheti felelősség az igénylőt! Így – szélsőséges példával élve – segélyben részesülhet, akinek villám csapott a házába, de az nem, aki nyitva felejtette a gázcsapot.

A támogatás megítéléséről dönthet „a területi jogállású szerv vezetője", azaz rendőrök esetén a megyei főkapitány, az országos parancsnok, illetve a központi szerv vezetője és a belügyminiszter. Minél magasabb szinten születik a döntés, annál magasabb a segély összege. A területi szerv vezetője legfeljebb az illetményalap 150, az országos parancsnok 280, Pintér Sándor pedig maximum 400 százaléka fölött rendelkezhetett eddig. Kivételesen méltányolható esetben pedig a belügyminiszter az illetményalap hatszorosáig terjedő összegű szociális segélyt adhatott.

A módosítás szerint – ugyanebben a sorban haladva – a támogatás mértéke 250, 480, 600, illetve 800 százalékra nőtt. Ez azt jelenti, hogy akár 300 ezer forintot meghaladó segélyben is részesülhetnek a tárca alá tartozó fegyveres szervek dolgozói.

A hozzátartozók is részesülhetnek a segélyben

Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a rendelet értelmében a „központi gondozottak", tehát a hősi halottak, a szolgálati halottak és a Belügyminisztérium halottjainak özvegyei és árvái is részesülhetnek szociális segélyben. Ennek megítélése a belügyi tárca vezetőjének mérlegelési körébe tartozik, és a folyósítható összeg felső határa az illetményalap 950 százaléka, vagyis 367 175 forint. Figyelemre méltó újítás az is, hogy a jövőben nemcsak a hősi halottak sírhelyének újraváltásához ad támogatást a minisztérium, hanem a szolgálati halottéhoz is, bizonyos esetekben pedig a költségeket teljes egészében átvállalhatja.

Az állami támogatás mellett egyébként a szakszervezetek is igyekeznek segíteni bajba jutott tagtársaikon, illetve az elhunytak családjain. Gyakran az egész közösség megmozdul, hogy támogassa a gyászolókat. Erre példa a Radovic Dusán-emléktorna, amelyet a főhadnagy 2010-es halála óta évről évre megszerveznek, a bevételeiből pedig özvegyét és árván maradt kislányát segítik a kollégák. Telegdi Zsolt motoros rendőr halálakor pedig nemcsak a hivatásosok, hanem az egész motorostársadalom megmozdult és adománygyűjtésbe kezdett.

Forrás: mno.hu