Véget kell vetni a kapzsiságnak, az egyenlőtlenségnek, a dolgozók nagyobb védelméhez hatékony, sikeres szakszervezetekre van szükség - hívta fel a figyelmet a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) a tisztes munka világnapja alkalmából kiadott szerdai közleményében.

A kormányoknak, a vállalkozóknak elemi kötelessége azonos létfeltételeket teremteni az emberek számára - hangsúlyozták. Munkahelyeket, megfelelő munkakörülményeket, tisztes megélhetést biztosító jövedelmet kell biztosítani mindenkinek - jegyezték meg.

Mint írták, a gazdasági válságot és annak utóhatásait, a voluntarista kormányzati és vállalkozói gazdaság- és szociálpolitika terheit milliónyi dolgozó nyögi, de mindössze 7 százalékuk tömörül szakszervezetekbe, miközben százmilliók várják, hogy nagyobb védelemben, biztonságban legyen részük. Ezt a szakszervezetek, a kollektív érdekvédelem nyújthatja csak, ezért létfontosságú, hogy minél több aktív tagja legyen a szakszervezeteknek - emelték ki.

A közleményben kitérnek a MaSzSz programjára a dolgozói szegénység felszámolására, aminek fontos eleme, hogy minden teljes munkaidőben dolgozó legalább a mindenkori létminimumnak megfelelő nettó összegű bért kapja meg.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ