Jövőre gyorsabban kell döntése jutniuk a munkaügyi ellenőröknek, a munkavédelmi hatóságnak, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás is rövidül, ha elfogadja az Országgyűlés a bürokrácia csökkentését célzó csomagot. Egyszerűbb lesz felnőttképzési szakértői tevékenységet kezdeni – írja a munkajog.hu.

Beterjesztette a Miniszterelnökség az Országgyűlésnek „A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról" címet viselő salátatörvény-monstrumot, amely 110 ponton avatkozik a jogrendszerbe, átírva többek között az állatvédelem, az atomenergia, a temetők és a lőfegyverek használatának szabályozását is. A nehezen áttekinthető, indokolással együtt összesen 152 oldalas törvényjavaslatból alább a Munkajog.hu tematikájába vágó módosítási javaslatokat ismertetjük.

Megnyirbálják

A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatóságok által lefolytatott eljárásokra vonatkozó általános és különös szabályok módosításával az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: a közigazgatási bürokráciacsökkentés jogszabályi kereteinek megteremtése – olvasható az általános indokolásban. Ezzel együtt a csomag nem vállalkozik a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló szabályozás teljes felülvizsgálatára.

A jogszabálytervezet újdonsága a függő hatályú döntés bevezetése, ami a hatóság által az ügyfeleknek küldendő, az eljárás megindításáról szóló értesítés helyét veszi át, és igazolja az ügyfél számára, hogy ha a hatóság 2 hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jogosultság.

Változások a munka világban

A törvényjavaslat a központi foglalkoztatási, képzési és munkaerő-piaci integrációs programok és kutatási támogatások, továbbá a pályázat alapján nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatások esetében a pályázati felhívásban az elbírálásra nyitva álló határidőt 45 napra csökkenti.

A tervezet elfogadása esetén csökken a munkabalesetekhez, a foglalkozási megbetegedésekhez és a fokozott expozíciós esetekhez kapcsolódó adminisztratív teher: ezekben az esetekben a közigazgatási hatósági eljárások ügyintézési határideje 2 hónapról 45 napra mérséklődik.

A munkavédelmi hatóság eljárásában az ügyfelek ne legyenek kötelesek külön hatósági (erkölcsi) bizonyítványt vagy a hatóság részére történő adattovábbítást kérni olyan adatok esetén, amelyek állami szerv nyilvántartásában már szerepelnek – szól a térvénymódosítás.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény úgy módosulna, hogy a hatóságnak az eddigi 2 hónap helyett 45 nap alatt döntésre kell jutnia.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a keresőképtelenség idejére a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ugyanakkor a keresőképtelenség miatti szüneteltetés időtartamával az ellátás meghosszabbodik. Ha az ügyfél keresőképtelenné válik, akkor rehabilitációs ellátásban nem, csak jövedelme után betegszabadságban, táppénzben részesülhet (a heti munkaidő nem haladhatja meg a 20 órát). Tekintettel arra, hogy a keresőképtelenség idejével a rehabilitációs pénzbeli ellátás időtartama meghosszabbodik, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetése szociálisan hátrányosan érinti az ügyfeleket, továbbá indokolatlanul növeli a bürokratikus terheket. Ezen változtatna a törvényjavaslat úgy, hogy a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását nem kell szüneteltetni az ellátott keresőképtelensége okán, valamint az ellátás folyósításának időtartama nem hosszabbodik meg a keresőképtelenség időtartamával.

A rehabilitációs pénzbeli ellátásra jogosultság megszűnésére vonatkozó rendelkezést is pontosítja a tervezet, tekintettel arra, hogy az ellátásra való jogosultság az ellátás időtartamának leteltével is megszűnik, azonban a jogszabály erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A módosítással az ellátás időtartamának leteltével történő megszűnésről az eljáró hatóságnak nem kell döntésben rendelkeznie, amely az adminisztrációs terhek csökkenését eredményezi.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás esetén az ügyintézési határidő 50 nap lesz a tervezet elfogadása esetén.

A felnőttképzésről szóló törvény felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására vonatkozó rendelkezéseinek módosításai a felnőttképzési szakértői tevékenység megkezdésével járó bürokratikus terhek csökkentését célozzák. A hatályos rendelkezések szerint az említett tevékenységet hatósági engedély alapján lehet végezni. Ezen túl engedélyezés helyett a tevékenység bejelentése elegendő lesz, különös tekintettel arra, hogy az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt. A módosítás a tevékenységhez szükséges feltételeket, az anyagi jogi előírásokat nem érinti, így a szakmai garanciák nem sérülnek, azonban a tevékenységet folytatni szándékozó személy számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik a tevékenység megkezdéséhez szükséges adminisztratív feltételek teljesítése. Bár a büntetlen előélet és a foglalkozástól eltiltás hiánya továbbra is feltétele a jogosultságnak, a bejelentés mellékleteként nem kerül előírásra a hatósági (erkölcsi) bizonyítvány vagy a hatóság részére történő adattovábbításra irányuló kérelem, tekintettel arra, hogy az adattovábbításra és az adatkezelésre a felhatalmazást törvény biztosítja minden olyan közigazgatási hatóság számára, amelynek eljárásában vagy ellenőrzése során a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján megállapítható tényt kell igazolni.

Jövőre jönnek a változások

A törvény egyes rendelkezései – elfogadásuk esetén - 2015. december 31-én, mások pedig 2016. január 1-jén lépnek hatályba.

Azok a módosítások, melyek alkalmazása nehézséget okozna folyamatban lévő eljárások esetén, a módosított rendelkezéseket csak a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell majd alkalmazni.

Forrás: munkajog.hu