A  Friedrich-Ebert-Stiftung  „A félelem megeszi a lelket” /A magyar társadalomban jelenlévő félelmekről szóló tanulmányok bemutatása/ című rendezvénye 2018. június 14- én lesz a  Premier KultCafé-ben.

Az elmúlt évben a Friedrich-Ebert-Stiftung a Policy Solutions politikai elemző intézettel közösen bemutatta “A magyar álom” című kutatási projekt eredményeit. 2018-ban megvizsgálták a “másik oldalt”, a magyar társadalomban jelen lévő félelmeket. Különböző partnerszervezetekkel együttműködve annak jártak utána, hogy milyen “félelem-minőségekkel” találkozhatunk az egyes társadalmi csoportokban, mint például a munkavállalók körében, vagy olyan témákkal kapcsolatban, mint a migráció. Egy másik, friss tanulmányuk azzal foglalkozik, hogy a nők - mint társadalmi csoport - hogyan látják saját helyzetüket, melyek a rájuk jellemző félelmek. Legfontosabb céljuk az volt, hogy feltárják a magyar társadalom azon motivációit, illetve megosztó struktúráit, amelyek a legnagyobb mértékben hatnak az egyén politikai döntéseire is. További cél, hogy mindezzel meghatározzák a megújult magyar progresszív politika kiindulási pontjait.

A konferencia során összegezik “A magyar álom” kutatási projekt eredményeit is és lehetőség nyílik a különböző kutatások eredményeinek összehasonlítására: vannak-e olyan mögöttes tényezők, amelyek minden területen félelmet generálnak a magyar társadalomban? Hogyan lehet felülkerekedni a félelem-vezérelt politikán Magyarországon?

Részletek a meghívóban.


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ