A rendszerváltozás után, a multikultúra terjedését tapasztalva 1996-ban Megyaszón, az olvasókörök országos találkozóján megszületett egy kezdeményezés: „Beszéljünk, énekeljünk, táncoljunk magyarul!”

Húsz évvel ezelőtt, Varga Domokos, Molnár Zoltán, Szente Ferenc, Arnóth Károly és a Magyar Művelődési Intézet igazgatójának szervezőmunkája eredményeként 1998 június 9-én megalakult a Magyar Művelődési Társaság. A Molnár Zoltán által megfogalmazott Alapító levél kulcsmondata: „Talpra akarunk állni végre.” Ezt csak műveltséggel, művelődéssel vihetjük végbe. Ez kötelessége az értelmiségnek, kiváltképpen a kultúra, a művelődés, a közművelődés területén dolgozó, alkotó szakembereknek.”

Az Alapító levél szellemében született meg Alapszabályzatunk, amely mai napig is vezérfonala munkánknak, tevékenységünknek.

Alapító elnökünk, Jankovics Marcell 2015-ig töltötte be a tisztséget. Elnökségi tagok voltak, az elnökség munkájában tevékenyen részt vettek (a teljesség igénye nélkül): Varga Domokos, Molnár Zoltán, Szente Ferenc, Zombori Ottó, Szemadám György, Makovecz Benjamin, Vekerdi Tamás, Juhász Judit, Budai László, Csengei Ágota, Sebő Ferenc, Arnóth Károly, Alexa Károly, Halmos Béla, Nagy Gáspár, Márk Anna és társelnökünk - Jankovics Marcell lemondását követően pedig a Társaság elnöke - Földiák András.

Társaságunk ez évben ünnepli húszéves fennállását.

Az MMT két évtizedes törekvése és egyik legfontosabb célja, hogy közvetítő- és segítő szerepet töltsön be a kulturális kormányzat és a települések között, hiszen kulturális gondjaink annak ellenére halmozódnak, hogy a járási vonzáskörű városokban, vagy az annál kisebb térségekben, valamint a falvakban van a helyi kulturális életért eredményesen dolgozó kollégák és civil szervezetek többsége. Ám mintha sokan kissé elszigetelten végeznék a maguk dolgát, nem megfelelő az információáramlás, hiányos a személyes kapcsolatok köre, és ami a legfőbb gond, hogy a véleményük nem eléggé érvényesül, alig jut el az irányítás és a média megfelelő szintjeire. Az értékes, felülről irányuló és alulról szerveződő kezdeményezések nem találnak hatékonyan egymásra. Meggyőződésünk szerint e hiányosságok leküzdésében töltött be Társaságunk hasznos szerepet, ezen kívül számos kulturális rendezvénnyel, a határon túli művelődési szervezetekkel való kapcsolattartással, pályázatok meghirdetésével, kiírásával igyekeztük előremozdítani a kultúra, a művelődés ügyét.

Az esélyegyenlőség érdekében a Magyar Művelődési Társaság saját eszközeivel, szellemi és anyagi forrásainak felhasználásával segíti kiteljesedni a fogyatékossággal élő embertársaink kulturális, művészeti tehetségét.

A megrendezendő konferencián számba vesszük azt, hogy miként feleltünk meg  tervezett elvárásainknak, elvégeztük-e a vállalt feladatokat, volt-e hatásunk a művelődési folyamatokra. Jobb lett-e világ munkánk által, hozzájárultunk-e, s ha igen, akkor mivel a társadalom fejlődéséhez, a kultúra társadalmasításához.

De nem csak a saját tevékenységünk értékelése a cél, hanem ennél nagyobb mértékben kívánunk figyelmet fordítani erre az időszakra, arra, hogy mi történt e két évtized alatt a magyar művelődésben, hol mutatkoznak a fejlődés jelei, és hol vannak a legjelentősebb gondok. Célunk tehát mind a saját munkánk, de még határozottabban a magyar művelődés egyfajta mérlegének elkészítése, a tapasztalatok hasznosítása széles körben, mind a civil szervezetek, mind az intézmények, mind a művelődéspolitika számára megfogalmazva tanulságaikat.

 PROGRAM

REGISZTRÁCIÓ: 9.30 ÓRÁTÓL

10.00 óra

Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas előadóművész,

Magyarország érdemes művésze ünnepi köszöntője

Előadók:

Földiák András: (MMT elnök) A Magyar Művelődési Társaság megalakulásának szükségszerűsége, létrejöttének körülményei, az „alapító atyák” szerepe az egyesület életében

L. Simoni László író, politikus, országgyűlési képviselő előadása (egyeztetés alatt)

Márk Anna (MMT): Tájékoztató a Társaság munkájáról

Hamar Dániel (Muzsikás Együttes): „Személyiségformálódás a táncházakban"

szünet

Buglya Sándor: (rendező-operatőr, producer) A dokumentumfilm intimitása

Adamecz László: A Magyar Művelődési Társasággal való együttműködés eredménye a fogyatékkal élő embertársaink művészeti kiteljesedésében

Földiák András (MMT elnök): Zárszó

 Budapest, 2018. április 25.

Földiák András elnök