Nem ritka az 1000-1500 forintos óradíj sem

Egyre kevesebb fiatal vállal diákmunkát - köszönhetően az oktatás jelentős átalakulásának - pedig munka az bőven lenne. A munkát vállaló diákok legkevesebb 604 forintos bruttó órabérért dolgozhatnak, de nem ritka az 1000-1500 forintos óradíj sem - igaz ez már szaktudást igényel – tudta meg a gazdasagtv.hu.

Csökkent a munkát vállaló diákok száma, de a munka egyre több - állítja a szakértő. Az elmúlt évekhez képest nagyobb hangsúly került a szakmai feladatok végzésére, de a klasszikus diákmunkának számító feladatkörök is megtalálhatók az irodák kínálataiban.
Szorgalmi időszakban jellemzően felsőoktatásban tanulók vállalnak diákmunkát, de a nyári szünetben a középiskolások is munkalehetőséghez jutnak. Jelenleg a legkisebb fizetendő bruttó minimálbér 604 forint óránként, minél szakmaibb, összetettebb feladatot kell ellánti, annál több pénzt ér a munkánk. Budapesten átlagosan bruttó 700 forintos órabérek vannak - adminisztratív munkavégzés esetén, IT vagy mérnöki, szakirányú munkavégzés esetén akár 1000-1500 forintos órabérek sem ritkák.

Forrás: Gazdaság TV

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ