Az ÉTOSZ konferenciát szervez november 17-én Munkaerő-piaci folyamatok Magyarországon (a növekvő munkaerőhiány háttere és következményei) címmel.

Az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés meghívja Önt a

Munkaerő-piaci folyamatok Magyarországon

(a növekvő munkaerőhiány háttere és következményei)

c. konferenciára

Budapest VI., Városligeti fasor 46-48. I. emeleti előadóterem MaSZSZ székház

2017. november 17. de. 10.00-15.00 óra 

 

 • Bevezető előadás: Köllő János MTA Közgazdaságtudományi Intézet
 • Korreferátumok:
  • Herczog László, korábbi államtitkár
  • Tardos János, a VOSZ alelnöke
  • Csaposs Noémi a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége társelnöke
  • Dr. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke
  • László Zoltán a Vasas Szakszervezet alelnöke
  • Háromi László, az Audi Hungária Független Szakszervezet alelnöke

 

A konferencia keretében a szervezők felkérésére Köllő János, a MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének főmunkatársa, a   munkaerőpiac, a tőke-munka kapcsolatok és a regionális egyenlőtlenségek nemzetközileg ismert szakértője tart bevezető előadást. A konferencia   az alábbi kérdésekre keresi a választ:

·         Melyek a munkaerőhiányt alakító tartós és melyek az átmeneti tényezők? 

·         Kik a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet nyertesei és kik a vesztesei?  Hogyan hat a  munkaerőhiány a bérek alakulására?

·         Meddig maradhat fenn a jelenlegi keresleti piac? Milyen jövőkép látszik  kirajzolódni  az eddigi munkaerő piaci folyamatok folytatódása esetén?  

·     Hogyan lehetne elmozdulni a kiszámíthatóbb,  a gazdasági növekedést jobban támogató munkapiaci viszonyok felé? Hogyan szolgálhatja az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd  ezt a célt? 

A bevezető  előadást kiegészíti a munkaadók és a szakszervezetek felkért szakértőinek hozzászólása.  Az előadások, korreferátumok és az utánuk következő eszmecsere fő célcsoportját  a szakszervezeti és üzemi tanácsi tagok, tisztségviselők képezik,  de bármely érdeklődő  részvételét szÍvesen látjuk. 

A részvételi díj kávéval, frissítővel és büfé ebéddel:  14 000  Ft/fő, amely az Áfa-t is tartalmazza. Jelentkezési határidő: 2017. november 15.

Jelentkezni lehet a jelentkezési lapon, e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (a kitöltött jelentkezési lap szkennelt megküldésével), illetve levélben:

1068  ÉTOSZ Egyesülés, 1068 Budapest, Benczúr u. 45.

A jelentkezéseket időrendben fogadjuk el és jelezzük vissza.

Fizetés banki átutalással az alábbi bankszámla számon:

KH Bank 10200940-21514481-00000000, vagy a helyszínen KP-ben.

További felvilágosítás Kisgyörgy Sándornál (telefonszám 0630/277-47-90), vagy Pintér Melindánál (telefonszám: +36-1-445-2017).

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció