A szeptemberi első szülői értekezleten különböző pénzbeli és természetbeni hozzájárulásokat kérnek és szavaztatnak meg a szülőkkel a pedagógusok, ami jogszerűtlen lehet. A beszedett pénzek messze meghaladják az iskolakezdés előtt a szülőkkel szintén jogtalanul megvásároltatott tanszerek és felszerelések költségeit - hívja fel a figyelmet a Magyar Szülők Országos Egyesülete.

 A szervezet szerint gyakori, hogy az első szülői értekezletre vastag pénztárcával kell érkezni a szülőknek: szedik az osztálypénzt, kérik a befizetéseket a pedagógusok által alapított óvodai, iskolai alapítványokba. Szervezik a szülőket az iskolai eszközök karbantartására, takarításra, iskolabálok és más rendezvények szervezésére, sütemény üdítőital biztosítása. Ráadásul a szülőknek és a tanulóknak is meg kell venni a belépőjegyet.

Kötelező a dologi kiadásokhoz való szülői hozzájárulás: kréta, másolópapír, takarító eszközök, WC papír költségeinek összeadása és egyebek. Sok helyen pénzt kérnek az "ellenőrző könyvért" is.

Az osztályterem "csinosítása", virágok, függöny megvétele is a szülők feladata lehet. Elkezdődik a gyűjtés és befizetés már általános iskolai ballagásokra is. Van, ahol már a 9. évfolyamtól gyűjtenek érettségi előtt álló tanulók szüleitől (akár havi 10 ezer forintot is), a ballagási ruhára, az érettségi bankettre, a fényképes tablóra. Megkezdődik különórák, előkészítő tanfolyamok díjának befizetése. Újabban az iskolai sportkörért is fizetni kell - sorolják a példákat.

A szeptemberi óvodai, iskolai "pénzbeszedő mozgalom" alkotmánysértő tevékenység! - Áll a közleményben.

Az Alaptörvény XI. cikke szerint:

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja

Az ingyenes köznevelés azt jelenti, hogy az óvodában, iskolában - az ebédpénzen kívül - semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni a szülőktől.

A pedagógusok nem kérhetnek, nem fogadhatnak el és nem kezelhetnek pénzt a köznevelési intézményben - legalábbis a Pedagógus Etikai Kódex szerint

Információk röviden, érthetően

A szülői értekezlet célja a szülők hiteles tájékoztatása az óvodát, óvodai csoportot, iskolát, iskolai osztályt érintő aktuális nevelési és oktatási kérdésekről, amelyek birtokában a szülők el tudnak igazodni az óvodai nevelés illetve az iskolai nevelés-oktatás területén, és meg tudják védeni kiskorú gyermekeik érdekeit.

Írásos tájékoztató anyag szülőknek

A parttalan viták vagy/és az érdektelenség elkerülése érdekében célszerű, ha készül egy olyan írásos szülői tájékoztató anyag (szülői útmutató), amely segíti a szülőket, hogy el tudjanak igazodni az iskolai szabályok és elvárások sokaságában.

Forrás: napi.hu